Články a aktuality za měsíc září, 2006

1. září 2006 /  Kategorie: Vatikán
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
Pope John Paul II
  • Co říkal Jan Pavel II. o Medžugorji?
  • Panna Maria o papežovi Janu Pavlu II
2. září 2006 /  Kategorie: Vatikán
Other languages: English, Čeština, Hrvatski, Italiano
Greeting of Pope Benedict XVI
  • Papež není proti Medžugorji
19. září 2006 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
Other languages: English, Čeština, Hrvatski, Italiano
Solemnity Exaltation Holy Cross Krizevac Mountain

Svátek Povýšení svatého kříže se ve farnosti Medžugorje nazývá Križevac a tradičně se slaví první neděli po slavnosti Narození Panny Marie. Při příležitosti Svatého roku Vykoupení 1933/34, z podnětu tehdejšího faráře fra Bernardina Smoljana, vztyčili medžugorští farníci přes svoji hlubokou chudobu na kopci nad Medžuogrjem monumentální betonový kříž vysoký 8,5 m a široký 3,5 m. Do jeho překřížení jsou vloženy ostatky Ježíšova kříže přivezené z Říma.

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`