Poselství z Medžugorje, 2. září 2008 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 2. září 2008 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! Dnes vás shromážděné kolem sebe, mateřským srdcem vyzývám k lásce k bližnímu. Děti moje, zastavte se. Dívejte se v očích bratra svého na Ježíše, mého Syna. Jestli vidíte radost, radujte se s ním. Jestli je bolest v očích tvého bratra, svojí vlídností a dobrotou ji zažeňte, protože bez lásky jste ztracení. Láska jediná je činorodá a koná zázraky. Láska vám dá jednotu v mém Synu a vítězství mého Srdce. Proto, děti moje, milujte.
Panna Maria požehnala všem přítomným a všechny náboženské předměty a ještě jednou vyzvala k modlitbě za naše pastýře.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`