Orędzie iz Medziugorje, 2. wrzesień 2008r. - Orędzie dla Mirjany


 

Orędzie iz Medziugorje, 2. wrzesień 2008r. [O] - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci! Dzisiaj z moim macierzyńskim sercem wzywam was, zebranych wokół mnie, do miłowania bliźniego. Zatrzymajcie się dzieci moje. Popatrzcie w oczy waszego brata, i zobaczcie Jezusa mojego Syna. Jeżeli zobaczycie radość, radujcie się wraz z Nim. Jeżeli w oczach waszego brata jest ból, oddalcie ten ból poprzez waszą łagodność i dobroć, ponieważ bez miłości jesteście straceni. Tylko miłość jest skuteczna i czyni cuda. Miłość da wam jedność w moim Synu i zwycięstwo mojego Serca. Dlatego, moje dzieci, kochajcie!
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`