Poselství z Medžugorje, 21. června 1984


 

Poselství z Medžugorje, 21. června 1984 [O]

Modlete se, modlete se, modlete se! Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`