Poselství z Medžugorje, 21. prosince 1984


 

Poselství z Medžugorje, 21. prosince 1984 [O]

Vzkaz pro vánoční dobu předaný Jeleně Vasiljové:
Přeji si, abyste byli květem, který pokvete o vánocích pro Ježíše, a to květem, který nepřestane kvést, až skončí vánoce. Přeji si, aby vaše srdce byla Ježíšovými pastýři!
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`