Poselství z Medžugorje, 24. března 1985 - Vigílie svátku Zvěstování Páně


 

Poselství z Medžugorje, 24. března 1985 [O] - Vigílie svátku Zvěstování Páně

Dnes si vás přeji vyzvat ke zpovědi, třebaže jste se vyzpovídali před několika dny. Přeji si, ať můj svátek všichni prožijete ve svém nitru. Ale nemůžete ho prožít, jestliže se plně neodevzdáte Bohu. Proto vás všechny vyzývám ke smíření s Bohem!
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`