Poruka, 25. prosinac 2004. - Godišnje Gospino ukazanje Jakovu


 

Poruka, 25. prosinac 2004. [O] - Godišnje Gospino ukazanje Jakovu

Ukazanje je počelo u 14 sati i 30 minuta i trajalo je 7 minuta. Gospa je dala slijedeću poruku:
Draga djeco! Danas na dan milosti s malim Isusom u naručju na poseban način vas pozivam da otvorite vaša srca i počnete moliti. Dječice, molite Isusa da se rodi u svakom vašem srcu i da zavlada vašim životima. Molite ga milost da uvijek i u svakom čovjeku možete njega prepoznati. Dječice, tražite od Isusa ljubav jer samo s Božjom ljubavlju možete ljubiti Boga i sve ljude. Ja vas sve nosim u svom srcu i dajem vam svoj majčinski blagoslov.
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`