Poruka, 25. prosinac 2005. - Godišnje Gospino ukazanje Jakovu


 

Poruka, 25. prosinac 2005. [O] - Godišnje Gospino ukazanje Jakovu

Ukazanje je počelo u 14 sati i 45 minuta i trajalo je 7 minuta. Gospa je dala slijedeću poruku:
Draga djeco! Danas, s Isusom u naručju, na poseban način vas pozivam na obraćenje. Djeco, kroz sve ovo vrijeme koje mi je Bog dopustio biti s vama neprestano sam vas pozivala na obraćenje. Mnoga vaša srca ostala su zatvorena. Dječice, Isus je mir, ljubav, radost i zato se sada odlučite za Isusa. Počnite moliti. Molite Ga za dar obraćenja. Dječice, samo s Isusom možete imati mir, radost i srce ispunjeno ljubavlju. Dječice, ja vas ljubim. Ja sam vaša majka i dajem vam svoj majčinski blagoslov.
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`