Orędzie iz Medziugorje, 25. grudzień 2005r. - Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. grudzień 2005r. [O] - Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi

Objawienie zaczęło się o 14:45 i trwało 7 min. Matka Boża przekazała następujące orędzie:
Drogie dzieci! Dziś w szczególny sposób, z Jezusem na ręku, wzywam was do nawrócenia. Dzieci, przez cały ten czas, w którym Bóg pozwolił mi być z wami nieustannie wzywałam was do nawrócenia. Wiele z waszych serc pozostało zamkniętych. Dziatki, Jezus jest pokojem, miłością, radością i dlatego teraz zdecydujcie się na Jezusa. Zacznijcie się modlić. Proście Go o dar nawrócenia. Dziatki, tylko z Jezusem możecie mieć pokój, radość i serce wypełnione miłością. Dziatki, kocham was. Jestem waszą Matką i daję wam moje matczyne błogosławieństwo.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`