Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2005 - Posolstvo Kráľovnej pokoja vizionárovi Jakubovi


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2005 [O] - Posolstvo Kráľovnej pokoja vizionárovi Jakubovi

"Drahé deti! Dnes s Ježišom v náručí vás osobitne pozývam k obráteniu. Milé deti, počas celej tejto doby, ktorú mi Boh dovolil byť s vami, som vás neprestajne pozývala k obráteniu. Mnohé vaše srdcia ostali zatvorené. Milé deti, Ježiš je pokoj, láska, radosť a preto sa teraz rozhodnite pre Ježiša. Začnite sa modliť. Proste Ho o dar obrátenia. Milé deti, iba s Ježišom môžete mať pokoj, radosť a srdce naplnené láskou. Milé deti, milujem vás. Ja som vaša matka a dávam vám svoje materinské požehnanie. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`