Poruka, 2. listopad 2008. - Gospina poruka vidjelici Mirjani


 

Poruka, 2. listopad 2008. [O] - Gospina poruka vidjelici Mirjani

Draga djeco! Opet vas pozivam vjeri. Moje majčinsko srce želi vaše srce otvoreno da bi mu moglo reći: vjeruj! Djeco moja, vjera je jedina koje će vam u životnim kušnjama dati snagu. Ona će vam obnoviti dušu i otvoriti putove nade. Ja sam s vama. Okupljam vas oko sebe, jer vam želim pomoći da biste vi pomogli svojim bližnjima u otkrivahnju vjere, te jedine životne radosti i sreće. Hvala vam.
Blagoslovila je sve prisutne i sve nabožne predmete te nas je još jednom pozvala na molitvu za svječenike posebno u ovo sadašnje vrijeme.
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`