Poruka, 26. travanj 1984.


 
Gospa nije uputila nikakve poruke.
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`