Poruka, 28. lipanj 1984.


 
Nije bilo posebne poruke župi.
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`