Poruka, 25. listopad 1999.


Draga djeco! Ne zaboravite: Ovo je vrijeme milosti, zato, molite, molite, molite! Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`