Orędzie iz Medziugorje, 2. sierpień 2009r. - Orędzie dla Mirjany


 

Orędzie iz Medziugorje, 2. sierpień 2009r. [O] - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci! Przychodzę, by macierzyńską miłością wskazać wam drogę, którą powinniście pójść, abyście byli coraz bardziej podobni do mego Syna, a przez to bliżsi i milsi Bogu. Nie odrzucajcie mojej miłości. Nie wyrzekajcie się zbawienia i życia wiecznego z powodu przemijania i marności tego życia. Jestem między wami, by was prowadzić i upominać jako matka. Pójdźcie ze mną!
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`