Orędzie iz Medziugorje, 2. listopad 2009r. - Orędzie dla Mirjany


 

Orędzie iz Medziugorje, 2. listopad 2009r. [O] - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci! Także dziś jestem między wami, by wam wskazać drogę, która wam pomoże poznać miłość Bożą. Miłość Boża, która pozwoliła, że nazywacie Go Ojcem i odczuwajcie jako Ojca. Oczekuję od was, że szczerze spojrzycie w wasze serca i zobaczycie ile Go kochacie. Czy Go miłujecie na ostatku? Otoczeni dobrami ile razy Go zdradziliście, zaparliście się, zapomnieliście. Dzieci moje nie oszukujcie samych siebie ziemskimi dobrami. Myślcie o duszy bo ona jest ważniejsza niż ciało, oczyśćcie ją. Wezwijcie Ojca, On czeka na was. Nawróćcie się do Niego. Jestem z wami bo On posyła mnie w swej łasce. Dziękuję Wam.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`