Orędzie iz Medziugorje, 31. maj 1984r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 31. maj 1984r. [O]

Było święto Wniebowstąpienia. Uczestniczyło w nim dużo ludzi spoza parafii. Pani nie podała przesłania dla parafii. Powiedziała widzącej Mariji, że przekaże przesłanie w sobotę, by w niedzielę ogłosić je podczas sumy.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`