Orędzie iz Medziugorje, 3. styczeń 1985r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 3. styczeń 1985r. [O]

Drogie dzieci! W tych dniach Pan udzielił wam wielkich łask. Ten tydzień niech będzie wynagrodzeniem za wszelkie łaski, którymi was Bóg obdzielił! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`