Posolstvo, Medžugorie, 2. jún 2008 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane


 

Posolstvo, Medžugorie, 2. jún 2008 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Z božej milosti som s vami, aby som vás urobila veľkými, veľkými vo viere a láske, všetkých vás. Vás, ktorých srdce sa vinou a hriechom stalo tvrdým ako kameň* a vás nábožné duše chcem ožiariť novým svetlom. Modlite sa, aby moja modlitba našla otvorené srdcia, aby ich mohla osvietiť silou viery a otvoriť cesty lásky a nádeje. Buďte vytrvalí. Ja budem s vami. "
Panna Mária požehnala všetkých prítomných a všetky náboženské predmety.
* Keď toto hovorila pozerala na prítomných, ktorých sa to týka s bolesťou na tvári a slzami v očiach.
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`