Posolstvo, Medžugorie, 5. apríl 1985 - VEĽKÝ PIATOK


 

Posolstvo, Medžugorie, 5. apríl 1985 [O] - VEĽKÝ PIATOK

"Posolstvo dané prostredníctvom Ivanky:"
"Vy, farníci, máte veľký a ťažký kríž, ale nemajte strach niesť ho. Je tu môj Syn, ktorý vám chce pomôcť. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`