Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters U-Z

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
3536 / 360 U   1 / 1 U-   3 / 2 Uoc
3 / 3 Uống   3461 / 358 V   65 / 23 Va
401 / 60   1 / 1 Vai   13 / 13 Van
1 / 1 Vàng   4 / 3 Vang   8 / 5 Vao
24 / 18 Vào   6 / 5 Vay   1 / 1 Và
5 / 3 Ve   1 / 1 Ven   116 / 90 Vi
77 / 44   2 / 2 Vicka   9 / 9 Vidente
3 / 3 Viec   1 / 1 Vien   17 / 15 Vinh
18 / 15 Việc   6 / 6   2 / 1 Vo
46 / 16 Voi   1 / 1 Vong   2 / 2 Vòng
 
Count Word   Count Word   Count Word
14 / 11 Vua   216 / 154 Vui   1 / 1 Vui-
2 / 2 Vun   1 / 1 Vung   1 / 1 Vuon
9 / 7 Vĩnh   7 / 3 Vương   2 / 1 Vườn
3 / 3 Vượt   6 / 6 Vẫn   4 / 4 Vật
6 / 6 Vậy   1 / 1 Vẻ   26 / 20 Về
5 / 3 Vệ   13 / 11 Vọng   170 / 56 Với
1 / 1 Với   7 / 6 Vời   1 / 1 Vỡ
2 / 2 Vụ   1 / 1 Vững   121 / 88 X
48 / 43 Xa   1 / 1   2 / 2 Xác
2 / 2 Xanh   1 / 1 Xây   11 / 11 Xem
 
Count Word   Count Word   Count Word
4 / 3 Xét   201 / 140 Xin   1 / 1 Xoa
16 / 11 Xót   1 / 1 Xót   18 / 17 Xu
2 / 2 Xua   3 / 2 Xuân   1 / 1 Xúc
1 / 1 Xuong   2 / 2 Xuy   2 / 2 Xuất
1 / 1 Xuống   1 / 1 Xưa   1 / 1 Xảy
3 / 3 Xứng   18 / 14 Ý   2637 / 362 Y
23 / 15 Yeu   293 / 60 Yêu      

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Mười Hai/2021

For God to live in your hearts, you must love.

`