Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters K-M

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
460 / 243 K   2 / 2 Ke   4 / 4 Keo
1 / 1 Kéo   1 / 1 Ket   35 / 20 Keu
75 / 40 Kêu   686 / 242 Kh   8 / 7 Khác
1 / 1 Khac   2 / 2 Khach   3 / 3 Khám
1 / 1 Kham   22 / 20 Khao   1 / 1 Khat
6 / 6 Khát   210 / 148 Khi   9 / 6 Khí
3 / 3 Khich   9 / 7 Khích   1 / 1 Khiem
4 / 3 Khiêm   9 / 6 Khiết   3 / 3 Kho
2 / 2 Khóc   1 / 1 Khoi   1 / 1 Khôn
11 / 7 Khong   72 / 32 Không   1 / 1 Khoảng
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 2 Khu   1 / 1 Khuôn   1 / 1 Khuon
9 / 8 Khuy   2 / 2 Khuyen   1 / 1 Khuyến
2 / 2 Khải   3 / 3 Khẩn   1 / 1 Khắc
2 / 2 Khỏi   5 / 5 Khổ   3 / 3 Khởi
1 / 1 Khứ   88 / 72 Ki   1 / 1 Ki-T
1 / 1 Kia   1 / 1 Kiem   1 / 1 Kien
2 / 2 Kiên   4 / 3 Kín   18 / 18 Kinh
2 / 2 Kính   5 / 5 Kit   1 / 1 Kito
7 / 7 Kiếm   4 / 4 Ky   1 / 1 Kỳ
1 / 1 Kẻ   1 / 1 Kế   2 / 1 Kết
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Kết   2 / 2 Kể   2 / 1 Kỷ
2473 / 354 L   24 / 16 La   198 / 49
22 / 19 Lai   4 / 3 Lam   43 / 21 Làm
13 / 7 Lan   4 / 4 Lang   7 / 5 Lanh
41 / 26 Lành   1 / 1 Lãnh   18 / 15 Lao
3 / 3 Lau   3 / 3 Lâu   1 / 1 Là
2 / 2 Le   1 / 1 Len   10 / 9 Lên
1 / 1 Lên   18 / 15 Li   1 / 1 Lìa
1 / 1 Lich   1 / 1 Liên   135 / 93 Linh
32 / 31 Lo   1 / 1 Loai   2 / 2 Lôi
 
Count Word   Count Word   Count Word
28 / 23 Loi   2 / 1 Lon   40 / 26 Lòng
2 / 2 Loại   1 / 1 Loạn   130 / 62 Lu
6 / 6 Luc   1 / 1 Lúc   56 / 15 Luôn
2 / 2 Luy   37 / 21   1 / 1 Lường
2 / 2 Lượng   2 / 2 Lạ   1 / 1 Lạc
43 / 35 Lại   3 / 2 Lạy   3 / 3 Lấy
12 / 11 Lần   1 / 1 Lẫn   2 / 2 Lậy
11 / 9 Lắng   1 / 1 Lằng   4 / 4 Lặng
1 / 1 Lặp   2 / 2 Lẻ   2 / 2 Lẽ
1 / 1 Lễ   8 / 6 Lệ   1 / 1 Lịch
 
Count Word   Count Word   Count Word
5 / 5 Lối   1 / 1 Lỗi   5 / 5 Lộ
1 / 1 Lộc   7 / 6 Lớn   77 / 47 Lời
1 / 1 Lụt   1 / 1 Lừa   2 / 1 Lựa
6762 / 360 M   1 / 1 M-   63 / 34
16 / 15 Ma   2 / 2 Mai   2 / 1 Mãi
2 / 2 Mân   1 / 1 Man   123 / 94 Mang
5 / 4 Manh   49 / 21 Maria   2 / 2 Marija
5 / 3 Mat   2 / 1 Máu   6 / 6 Mau
2 / 2 May   160 / 42 Me   18 / 17 Medjugorje
4 / 4 Medjugorne   25 / 21 Men   9 / 9 Mensagem
 
Count Word   Count Word   Count Word
7 / 7 Mi   1 / 1 Mijana   59 / 29 Mình
2 / 2 Minh   1 / 1 Mình   193 / 167 Mirjana
1 / 1 Miệng   10 / 8 Mo   1 / 1 Môi
18 / 11 Moi   6 / 6 Món   233 / 157 Mong
24 / 12 Mot   179 / 116 Mu   2 / 1 Mùa
1 / 1 Muc   5 / 4 Mung   3 / 3 Muon
1 / 1 Muôn   28 / 19 Muốn   1 / 1 Mạc
18 / 13 Mạnh   2 / 2 Mất   2 / 2 Mầu
45 / 30 Mẫu   2 / 2 Mắt   3 / 3 Mặc
4 / 4 Mặt   497 / 52 Mẹ   4 / 4 Mẹ
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Mẻ   9 / 6 Mẽ   8 / 8 Mến
1 / 1 Mễ   2 / 1 Mệt   44 / 23 Mọi
5 / 2 Mỏi   1 / 1 Mối   8 / 7 Mỗi
118 / 41 Một   20 / 16 Mới   5 / 5 Mời
21 / 16 Mở   11 / 9 Mục   5 / 5 Mừng
1 / 1 Mừng            

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Giêng/2021

For God to live in your hearts, you must love.

`