Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters K-M

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
460 / 243 K   2 / 2 Ke   4 / 4 Keo
1 / 1 Ket   60 / 30 Kêu   35 / 20 Keu
686 / 242 Kh   8 / 7 Khác   1 / 1 Khac
2 / 2 Khach   1 / 1 Kham   20 / 18 Khao
4 / 4 Khát   1 / 1 Khat   207 / 146 Khi
8 / 5 Khí   3 / 3 Khich   7 / 5 Khích
4 / 3 Khiêm   1 / 1 Khiem   9 / 6 Khiết
3 / 3 Kho   1 / 1 Khóc   1 / 1 Khoi
1 / 1 Khôn   64 / 27 Không   11 / 7 Khong
1 / 1 Khoảng   3 / 2 Khu   1 / 1 Khuon
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Khuôn   9 / 8 Khuy   2 / 2 Khuyen
2 / 2 Khải   3 / 3 Khẩn   1 / 1 Khắc
2 / 2 Khỏi   4 / 4 Khổ   2 / 2 Khởi
88 / 72 Ki   1 / 1 Ki-T   1 / 1 Kia
1 / 1 Kiem   1 / 1 Kien   1 / 1 Kiên
4 / 3 Kín   18 / 18 Kinh   1 / 1 Kính
5 / 5 Kit   1 / 1 Kito   6 / 6 Kiếm
4 / 4 Ky   1 / 1 Kẻ   1 / 1 Kế
2 / 1 Kết   2 / 2 Kết   2 / 2 Kể
2 / 1 Kỷ   2473 / 354 L   24 / 16 La
 
Count Word   Count Word   Count Word
164 / 39   19 / 17 Lai   4 / 3 Lam
37 / 18 Làm   13 / 7 Lan   4 / 4 Lang
34 / 21 Lành   7 / 5 Lanh   18 / 15 Lao
3 / 3 Lau   1 / 1 Lâu   1 / 1 Là
2 / 2 Le   10 / 9 Lên   1 / 1 Len
1 / 1 Lên   18 / 15 Li   1 / 1 Lìa
1 / 1 Lich   1 / 1 Liên   132 / 90 Linh
32 / 31 Lo   1 / 1 Loai   28 / 23 Loi
1 / 1 Lôi   2 / 1 Lon   37 / 23 Lòng
1 / 1 Loại   1 / 1 Loạn   130 / 62 Lu
 
Count Word   Count Word   Count Word
6 / 6 Luc   1 / 1 Lúc   54 / 14 Luôn
2 / 2 Luy   32 / 16   2 / 2 Lượng
31 / 25 Lại   3 / 2 Lạy   3 / 3 Lấy
10 / 9 Lần   1 / 1 Lẫn   2 / 2 Lậy
10 / 8 Lắng   1 / 1 Lằng   3 / 3 Lặng
2 / 2 Lẻ   2 / 2 Lẽ   1 / 1 Lễ
7 / 5 Lệ   4 / 4 Lối   1 / 1 Lỗi
5 / 5 Lộ   1 / 1 Lộc   7 / 6 Lớn
67 / 37 Lời   1 / 1 Lụt   1 / 1 Lừa
2 / 1 Lựa   6762 / 360 M   1 / 1 M-
 
Count Word   Count Word   Count Word
53 / 28   15 / 14 Ma   2 / 1 Mãi
2 / 2 Mai   2 / 2 Mân   1 / 1 Man
118 / 90 Mang   5 / 4 Manh   49 / 21 Maria
2 / 2 Marija   5 / 3 Mat   2 / 1 Máu
6 / 6 Mau   2 / 2 May   160 / 42 Me
18 / 17 Medjugorje   4 / 4 Medjugorne   25 / 21 Men
9 / 9 Mensagem   7 / 7 Mi   1 / 1 Mijana
2 / 2 Minh   51 / 24 Mình   1 / 1 Mình
193 / 167 Mirjana   1 / 1 Miệng   10 / 8 Mo
1 / 1 Môi   18 / 11 Moi   6 / 6 Món
 
Count Word   Count Word   Count Word
232 / 156 Mong   24 / 12 Mot   179 / 116 Mu
2 / 1 Mùa   1 / 1 Muc   5 / 4 Mung
1 / 1 Muôn   3 / 3 Muon   27 / 18 Muốn
14 / 10 Mạnh   2 / 2 Mất   2 / 2 Mầu
41 / 26 Mẫu   2 / 2 Mắt   3 / 3 Mặc
3 / 3 Mặt   459 / 42 Mẹ   2 / 2 Mẹ
2 / 2 Mẻ   8 / 5 Mẽ   8 / 8 Mến
2 / 1 Mệt   42 / 21 Mọi   5 / 2 Mỏi
1 / 1 Mối   5 / 4 Mỗi   103 / 34 Một
15 / 13 Mới   4 / 4 Mời   19 / 14 Mở
 
Count Word   Count Word   Count Word
11 / 9 Mục   4 / 4 Mừng   1 / 1 Mừng

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Ba/2020

For God to live in your hearts, you must love.

`