Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2009


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2009 [O]

"Drahé deti! Nech tento čas bude pre vás časom modlitby. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`