Posolstvo, Medžugorie, 15. marec 1984


 

Posolstvo, Medžugorie, 15. marec 1984 [O]

"Aj dnes večer som vám, drahé deti, zvlášť povďačná, že ste tu. Neustále sa klaňajte prevelebnej Sviatosti oltárnej! Keď sa veriaci klaňajú, vždy som pri nich. Získavajú vtedy zvláštne milosti. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`