Články a aktuality

4. leden 2011 , Aktualizováno 11. březen 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
Medjugorje News
 • Medžugorská statistika za měsíc prosinec 2010
 • Novoroční modlitební setkání v Medžugorji (2.1.2011)
 • V Medžugorji skončila duchovní obnova farníků (3.2.2011)
 • Statistika za leden 2011 (1. 2. 2011)
 • Kandidátům do sboru a orchestru festivalu mládeže v Medžugorji
 • „V Medžugorji se žije víra" (11. 2. 2011)
 • Vzpomínka na zabité františkány (8.2.2011)
 • Uznání poslání Apoštolské nunciatury v Bosně Hercegovině (28.2.2011)
25. leden 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje

Osmnácté mezinárodní setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center, modlitebních a charativních skupin  souvisejících s Medžugorjem, se bude konat v Medžugorji od 6. 3. do 10. 3. 2011. 

Tématem tohoto setkání:

«…Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa »(Mt 28, 20).

13. leden 2011 /  Kategorie: Svědectví
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Magyar
Testimony Christiane Claessens

“Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili” (J 20,29)

Christiane Claessens – první svědek uzdravení Švýcarky Joëlle Beuret-Devanthéry v Medžugorji, v říjnu 2010, popisuje pouť a samotnou událost.

17. prosinec 2010 , Aktualizováno 11. leden 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
Medjugorje News
 • Medžugorská statistika za měsíc listopad 2010
 • Duchovní příprava na Vánoce v Medžugorji (13.12.2010)
 • Oslava Neposkvrněného početí Panny Marie (8.12.2010)
 • Papež při audienci pozdravil zvláště poutníky z Medžugorje (2.12.2010)
 • Poutníci z Japonska v Medžugorji (11.12.2010)
 • Setkání stipendistů (29.12.2010)
24. prosinec 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje

Vánoční a novoroční blahopřání

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Italiano, Polski

Skutečně, z jeho plnosti jsme přijali, a to milost za milostí, protože On je mír náš!

S přáním, aby Boží mír vládl v srdcích, v rodinách, ve všech zemích a na celém světě, spojeni v modlitbách se všemi přáteli Medžugorje po celém světě přejeme:

RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2011!

Ať vám tyto vánoce jsou dny radosti a míru. Ať vás Ježíš navštíví ve vašich rodinách a zrodí se ve skrytosti vašeho srdce!

Farní úřad Medžugorje
Informační centrum "Mir" Medžugorje

 

8. prosinec 2010 /  Kategorie: Svědectví
Other languages: Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano
Guy Murphy Coming To Medjugorje Receive Many Graces

Guy Murphy, 49 letý inženýr chemie z Chicaga, USA, který se v minulých 15 letech věnoval vedení poutníků do Medžugorje i jiných svatyní, byl počátkem letošního listopadu znovu na tomto místě. Guy říká: ze všech svatyní se nejvíce zázraků a obrácení děje tady, což je opravdu pro všechny požehnání. Medžugorje je pro nás všechny, z celého světa, domovem. Ale neměl jsem vždycky k Medžugorji takový vztah, ale dnes jsem velmi šťastný, že mohu být zde. Jsem vděčný Panně Marii za její povzbuzující slova, kterými nás volá.

25. listopad 2010 /  Kategorie: Medžugorští kněží
Memories Young Franciscan Slavko Barbaric

Cesty, které ukazoval druhým sám procházel. To, co říkal a psal vycházelo z jeho hlubokého náboženského přesvědčení.

Vždy je lepší zmlknout před životem a dílem velikánů. Částečně z úžasu a částečně pro neschopnost mnohé vyslovit. Proto hrozí nebezpečí většího nebo menšího skrytí skutečností. Přesto velikáni zavazují, aby se o nich mluvilo, jinak by jejich pád do zapomění byl i smutnější než jejich odchod.

20. listopad 2010 , Aktualizováno 25. listopad 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
Medjugorje News
 • Medžugorská statistika za měsíc říjen 2010
 • Slavnost Všech svatých a Dušiček v Medžugorji (01.11.2010)
 • Radiostanice "MIR" Medžugorje na satelitu HOT BIRD 6 má nové parametry pro Evropu, Blízký Východ a Severní Afriku (4.11.2010)
 • Mara Santangelo, slavná italská tenistka v Medžugorji (6.11.2010)
 • Američanka Colleen Willard: V Medžugorji jsem se uzdravila (8.11.2010)
 • Desáté výročí smrti fra Slavka Barbariće (23.11.2010)
18. listopad 2010 /  Kategorie: Medžugorští kněží
Interview Ljudevit Rupcic Fr Slavko Barbaric
Můžete nám říci, jak dlouho jste znal otce Slavka a kde jste se seznámili?

Zesnulého fra Slavka znám od doby, kdy byl studentem. Studoval v Sarajevu teologii a já jsem tam byl jeho profesorem. Učil jsem biblistiku. Už mezi studenty vynikal, protože byl zvlášť pilný a své povinnosti plnil svědomitě. Byl mi nápadný jako nadaný student. Co se týká jeho povolání ke kněžství, měl jsem dojem, že o tom nikdy nepochyboval. Neptal se, je-li povolán od Boha nebo ne, ale již velmi brzy se snažil plnit Jeho vůli stále lépe a svědomitěji.

13. listopad 2010 /  Kategorie: Medžugorští kněží
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
Slavko Barbaric Ofm Curriculum Vitae

In memoriam

Fra Slavko Barbarić zemřel 24. listopadu 2000 v 15,30 hod. Poté, co dokončil pobožnost křížové cesty, kterou každý pátek obvykle vedl pro farníky a poutníky na Križevaci, pocítil bolesti. Usedl na kámen, prudce ulehl na zem, ztratil vědomí a odevzdal duši Pánu.

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`