Orędzie iz Medziugorje, 19. kwiecień 1984r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 19. kwiecień 1984r. [O]

Drogie dzieci: Zjednoczcie się ze Mną. Módlcie się, módlcie się, módlcie się!!!
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`