Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 1991r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 1991r. [O]

Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się!
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`