Posolstvo, Medžugorie, 25. október 1991


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. október 1991 [O]

"Drahé deti! Modlite sa, modlite sa, modlite sa ! "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`