Medjugorje WebSite - Aktualizace za rok 2012

2. leden 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti. Když s mateřskou starostlivostí hledím do vašich srdcí, vidím v nich bolest a trápení; vidím zraněnou minulost a neustálé hledání; vidím svoje děti, které chtějí být šťastné, ale nevědí jak. Otevřte se Otci. To je cesta ke štěstí – cesta, kterou já vás chci vést. Bůh Otec svoje děti nikdy nenechává samotné, zvláště ne v bolesti a zoufalství. Když to pochopíte a přijmete, budete šťastní, a skončí vaše hledání. Budete milovat a nebudete se bát. Váš život bude naděje a pravda, která je můj Syn. Děkuji vám. Modlete se za ty, které můj Syn vyvolil. Nesuďte, protože všichni budete souzeni.
3. leden 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Medjugorje Apparition Mirjana January 2012
6. leden 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Visionaries, Wide screen
Testimonianza Di Mirjana Gennaio 2012

Mirjana ai pellegrini italiani dal balcone della sua casa

14. leden 2012 /  Sekce: Picture & Photo Galleries - Kategorie: Medjugorje Photos - Pictures Gallery
Descript
15. leden 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Documentary, Wide screen
Medjugorje Ozdravljenje Vjerom
15. leden 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Song lyrics included, Music with pictures, Wide screen
Don Roberto Di Arenzano Con I Suoi Ragazzi

Don Roberto Fiscer di Arenzano con i suoi ragazzi presentano i loro canti e le loro attività.

Don Roberto Fiscer with his youth presents their songs and their activities.

21. leden 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Testimonianza Don Tonino Racconta Un Esperienza A Medjugorje

Testimonianza di don Tonino,di ritorno da un'esperienza presso la Cittadella Cielo "Orizzonti di Pace" di Medjugorje, in Bosnia, della Comunità Nuovi Orizzonti 8-1-2012

21. leden 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages
Medjugorje Where Two Or Three

We are ("two or three"), friends from Russia, Ukraine and Hungary made this documentary film about famous pilgrimage place Medjugorje (Bosnia&Hercegovina), where since 1981 pilgrims are coming because of the apparitions of Saint Mary. But this story is about "not pilgrimage", because girl going to this small town is going not as a pilgrim, believer or like that, but just as a curious person with a question "what does it mean - the apparitions of Saint Mary? how people feel it? why they coming here?" Name of the film partly tells about it "Where two or three are gathered together in My Name, there I am in the midst of them" (Matthew 18:20) Made in 2010.

25. leden 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! S radostí vás i dnes vyzývám: otevřte svá srdce a poslouchejte moji výzvu. Já vás chci znovu přiblížit mému Neposkvrněnému srdci, kde najdete útočiště a mír. Otevřte se modlitbě, až se vám stane radostí. Skrze modlitbu vám Nejvyšší chce dát hojnost milosti a vy se stanete mýma vztaženýma rukama v tomto světě bez míru, který po míru touží. Svědčte, dítka, svým životem o víře a modlete se, aby víra den za dnem rostla ve vašich srdcích. Já jsem s vámi. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
29. leden 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Tantum Ergo Sacramentum

Our Lord awaits us in the Eucharist. Let our praise and glory to the Blessed Sacrament never cease. - Bl. Pope John Paul II

2. únor 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Já jsem s vámi tak dlouho a již tak dlouho vám ukazuji na Boží přítomnost a na Jeho bezmeznou lásku, kterou si přeji, abyste všichni poznali. A vy, děti moje? Vy jste i dále hluší a slepí přitomco vidíte svět kolem sebe a nechcete vidět kam jde bez mého Syna. Zříkáte se ho, a On je zdroj všech milostí. Mně posloucháte zatímco k vám mluvím, ale vaše srdce jsou uzavřená a neslyšíte mne. Neprosíte Ducha Svatého, aby vás osvítil. Děti moje, zavládla pýcha. Já vám ukazuji na pokoru. Děti moje, zapamatujte si, jenom pokorná duše září čistotou a krásou, protože poznala lásku Boží. Jenom pokorná duše se stává rájem, protože v ní je můj Syn. Děkuji vám! …Opět vás prosím, modlete se za ty, které můj Syn vyvolil, to jsou vaši pastýři. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. únor 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions
Medjugorje Apparition Mirjana February 2012
12. únor 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures
Medjugorje Mirko
19. únor 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Wide screen, Music with pictures
Medjugorje Winter Wonderland

It hasn't snowed like this in Medjugorje since the 1950s check out IHS's footage of a Medjugorje Winter Wonderland.

25. únor 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Ljubo Kurtović, OFM
Drahé děti! V tomto čase vás zvláštním způsobem vyzývám: Modlete se srdcem. Dítka, vy mnoho mluvíte a málo se modlíte. Čtěte, meditujte Písmo svaté a slova v něm napsaná, ať jsou vám život. Já vás povzbuzuji a miluji, abyste v Bohu našli svůj mír a radost života. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
26. únor 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Documentary, Italian only
Il Mistero Medjugorje
26. únor 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Documentary
Medjugorje Tell The World Not To Wait

EARLY MEDJUGORJE DOCUMENTARY 1991 "Tell The World Not To Wait, 10th Anniversary - A documentary about Medjugorje, made in 1991, immediately before civil war broke in the former Yugoslavia. The documentary is introduced by the late Fr. Richard Foley, SJ.

1. březen 2012 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Other languages: English, Čeština, Hrvatski, Italiano
Rateb Rabie Holy Land Christian Ecumenical Foundation Visit Medjugorje

V Medžugorji byl také pan Rateb Rabie, prezident Křesťanského ekumenického společenství. Novináři radiostanice Mir Medžugorje s ním připravili rozhovor. Pan Rateb je Křesťan z Palestiny, narodil se v Jordánu, protože jeho rodiče byli donuceni opustit Jeruzalém v roce 1948. Později odešel do USA, oženil se a žije tam již 35 roků.

7. leden 2012 , Aktualizováno 1. březen 2012 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Medjugorje News
 • Zjevení pro vizionáře Ivana a jeho modlitební skupinu 30. 12. 2011
 • Medžugorská statistika
 • Medžugorje pod sněhem
 • Vzpomínka na zabité františkány
1. březen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Visionaries, Wide screen, Italian only
Testimonianza Di Marija A Riva Del Garda

Chiesa di San Giuseppe, Riva del Garda

1. březen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Paulo Brosio E Marija Medjugorje

Un breve estratto della trasmissione

2. březen 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, skrze nesmírnou lásku Boží přicházím já mezi vás a vytrvale vás volám do náruče svého Syna. Mateřským srdcem vás prosím, děti moje, ale i napomínám, aby pro vás na prvním místě byla starost o ty, kteří nepoznali mého Syna. Nedopouštějte, aby oni, když hledí na vás a váš život, nezatoužili poznat Jeho. Proste Ducha Svatého, aby můj Syn byl otisknut ve vás. Modlete se, abyste mohli být apoštoly božského světla v tomto čase temnoty a beznaděje. Toto je čas vaší zkoušky. S růžencem v ruce a láskou v srdci pojďte se mnou. Já vás vedu ke Vzkříšení v mém Synu. Modlete se za ty, které můj Syn vyvolil, aby mohli vždy žít skrze Něj a v Něm. Děkuji vám.
3. březen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages / Autor: Wise84
Medjugorje Message February 25 2012
5. březen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Medjugorje Apparition Mirjana March 2012
10. březen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages / Autor: Wise84
Medjugorje Message March 02 2012
13. březen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Testimonies, Wide screen
Ania Goledzinowska Per Andare In Paradiso Bisogna Perdonare
15. březen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Viaggio A Ghiaie Di Bonate Condotto Da Paolo Brosio

Trasmissione di Paolo Brosio su Rete4 - 14 marzo 2012

18. březen 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981. do 25. prosince 1982. Při posledním denním zjevení jí Panna Maria svěřila desáté tajemství a řekla, že se jí bude zjevovat jednou ročně a to 18. března. Tak tomu bylo po celé uplynulé roky. Několik tisíc poutníků se shromáždilo na modlitbu růžence u Modrého kříže. Zjevení začalo ve 14 hodin a trvalo do 14,05 h. Panna Maria dala následující poselství:
Drahé děti! Přicházím mezi vás, protože chci být vaše matka, vaše přímluvkyně. Chci být spojka mezi vámi a nebeským Otcem, vaše prostřednice. Chci vás vzít za ruce a kráčet s vámi v boji proti nečistému duchu. Děti moje, zasvěťte se mi zcela. Já vezmu vaše životy do svých mateřských rukou a naučím je míru a lásce a pak odevzdám svému Synu. Od vás žádám, abyste se modlily a postily, protože jenom tak budete umět správným způsobem svědčit o mém Synovi skrze mé mateřské srdce. Modlete se za svoje pastýře, aby sjednoceni v mém Synu mohli stále radostně hlásat slovo Boží. Děkuji vám.
21. březen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Apparition Mirjana March 18 2012
23. březen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Viaggio A Claudia Koll Da Paolo Brosio

Claudia Koll Racconta La Sua Esperienza durante il pellegrinaggio del 2009 a Medjugorje. Viaggio a... del 21 marzo 2012 - breve estratto, Claudia Koll

25. březen 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Ljubo Kurtović, OFM
Drahé děti! I dnes vám chci s radostí dát svoje mateřské požehnání a vyzvat vás k modlitbě. Ať se vám modlitba stane potřebou, abyste každý den rostly více ve svatosti. Pracujte více na svém obrácení, protože jste daleko, dítka. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. duben 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages / Autor: Wise84
Medjugorje Message March 25 2012
2. duben 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, Jako Královna míru chci vám, svým dětem, dát mír, pravý mír, který přichází skrze srdce mého božského Syna. Jako matka prosím, aby ve vašich srdcích zavládla moudrost, pokora a dobrota, aby zavládl mír, aby zavládl můj Syn. Když můj Syn bude vladař ve vašich srdcích, budete moci pomoci druhým, aby ho poznali. Když vás nebeský mír ovládne, poznají ho ti, kteří ho hledají na špatných místech a způsobují tím bolest mému mateřskému srdci. Děti moje, budu mít velikou radost, když uvidím, že přijímáte moje slova a že mne chcete následovat. Nebojte se, nejste samy. Dejte mi své ruce a já vás povedu. Nezapomínejte na svoje pastýře. Modlete se, aby stále byli v myšlenkách s mým Synem, který je pozval, aby o něm svědčili. Děkuji vám.
2. duben 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Song lyrics included, Music with pictures
Coprici Col Tuo Manto Figli Del Divino Amore
4. duben 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages / Autor: Wise84
Medjugorje Message April 04 2012
6. duben 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Apparition Mirjana April 2012
11. duben 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Visionaries, Wide screen
Testimonianza Di Mirjana 1 Aprile 2012

Tradizionale testimonianza di Mirjana, 1 aprile 2012 dell'incontro con i pellegrini italiani

11. duben 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Medjugorje Pilgrimages, Wide screen
Messa Italiana A Medjugorje Solennita Delle Palme 2012
11. duben 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Fatima Lourdes Medjugorje Il Futuro Del Mondo Rai 2

Da Rai2 del 8 aprile 2012. Ospiti: Andrea Tornielli, Chiara Amirante, Padre Livio Fanzaga, Mara Santagelo. Collegamenti con Lourdes, Fatima e Medjugorje.

15. duben 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen, Medjugorje Pilgrimages / Autor: Gospa2000
Medjugorje The Voice Of Medjugorje
21. duben 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Wide screen
Medjugorje Mladifest 2011 Songs
 • Hosanna
 • Ave Maria, grazia plena-short version
 • Agnus Dei
 • Alleluja
 • Come and fill this temple
 • Gloria in execelsis Deo
 • Kyrie Eleison
 • Sanctus
 • Resucito
 • Shine Jesus shine
 • Došli smo ti Majko draga
 • Kyrie Eleison/Gloria
 • We are marching in the light of God
 • Alleluja 2
25. duben 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Ljubo Kurtović, OFM
Drahé děti! I dnes vás volám k modlitbě, a ať se vaše srdce, dítka, otevře k Bohu jako květ k teplu slunce. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
26. duben 2012 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Medjugorje News
 • Množství poutníků v Medžugorji, 19. 4. 2012
28. duben 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Viaggio A Fra Stefano Condotto Da Paolo Brosio

Estratto dalla trasmissione di Rete 4 del 27 marzo 2012

28. duben 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen
Soprano Marina Murari Cantando Desio

Soprano marina murari cantando "Donna Vestita di Sole", "Preghero'" e "Signora Segli Angeli",di marzo 2011 - Desio

Marina Murari singing "Woman Clothed in the sun", "I'll pray '" and "Lady of the Angels" during March 2011 at Desio, Italy

2. květen 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! S mateřskou láskou vás já prosím, dejte mi svoje ruce, nechte mne, abych já vás vedla. Já jako matka vás chci zachránit od nepokoje, zoufalství a věčného vyhnanství. Můj Syn svojí smrtí na kříži ukázal jak velmi vás miluje, obětoval se kvůli vám a vašim hříchům. Neodmítejte Jeho oběť a neobnovujte Jeho utrpení svými hříchy. Nezavírejte si bránu ráje. Děti moje, neztrácejte čas. Nic není důležitější než jednota v mém Synu. Já vám pomohu, neboť mne nebeský Otec posílá, abychom mohli společně ukázat cestu milosti a spásy všem těm, kteří Ho neznají. Nebuďte tvrdého srdce. Bůvěřujte ve mně a klanějte se mému Synu. Děti moje, nemůžete být bez pastýřů. Ať každý den jsou ve vašich modlitbách. Děkuji vám!
5. květen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Viaggio A Don Luigi Guanella Condotto Da Paolo Brosio

Estratto dalla trasmissione di Rete 4 del 27 marzo 2012

5. květen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Song lyrics included, Wide screen
The Innocence Mission Medjugorje

So I took a plane to Medjugorje
To be with you
Mother Mary, Mother
Filling up this place
With hope of peace

Are you, are you here?
You're everywhere
Everywhere

12. květen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Viaggio Carlo Urbani Condotto Da Paolo Brosio

Da Rete4 - 21 marzo 2012

12. květen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen
Maria Regina Della Pace
18. květen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Apparition Mirjana May 2012
18. květen 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Ivan
Po zimní pauze je tu opět vizionář Ivan. Ráno mluvil k poutníkům a teď večer bylo zjevení pro něj při setkání jeho medžugorské modlitební skupiny. Po zjevení ve 22 hod. u Modrého kříže vyprávěl, že Panna Maria se zjevila veselá, radostná. Pozdravila svým obvyklým pozdravem - Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje! - Všechny nás požehnala. Ivan jí doporučoval nás všechny přítomné, naše úmysly, naše rodiny, zvláště nemocné... Panna Maria dala poselství:
I nyní vás vyzývám, abyste se modlili spolu se mnou za své pastýře, aby vás vedli k pevné víře. Já jsem s vámi. Děkuji vám, drahé děti.
Panna Maria se pak sama modlila nějaký čas za papeže, biskupy, kněze. Pak se rozloučila a vzdálila se do nebe a zanechala po sobě znamení zářícího kříže.
18. květen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Testimonies
Ania Goledzinowska Agrigento

Speciale con ospite in studio l'ex Top Model Ania Goledzinowska

18. květen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen
Source Of Life Sorgente Di Vita
25. květen 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Ljubo Kurtović, OFM
Drahé děti! I dnes vás volám k obrácení a svatosti. Bůh vám chce dát radost a mír skrze modlitbu, ale vy jste, dítka, ještě daleko, připoutáni k zemi a k pozemským věcem. Proto vás znovu vyzývám - otevřte svá srdce a pohled k Bohu a Božím věcem a radost a mír zavládne ve vašich srdcích. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
26. květen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Meeting Dei Cavalieri Della Luce Intervista A Nek

Intervista a Filippo Neviani, Nek, durante il 1° Meeting dei Cavalieri della Luce a Medjugorje dal 22 al 25 giugno 2011

26. květen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures
Eccomi Gesu Medjugorje Melinda Dumitrescu
2. červen 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti; Neustále jsem mezi vámi, protože vám svojí nekonečnou láskou chci ukázat bránu ráje. Chci vám říci, jak se otevírá: skrze dobrotu, milosrdenství, lásku a mír – skrze mého Syna. Proto, děti moje, neztrácejte čas zbytečnostmi. Zachránit vás může jenom poznávání lásky mého Syna. Skrze tu spasitelnou lásku a Ducha Svatého On vybral mne a já spolu s Ním vybírám vás, abyste byly apoštolové Jeho lásky a vůle. Děti moje, je na vás veliká zodpovědnost. Přeji si, abyste vy svým příkladem pomohly hříšníkům, aby prohlédli. Obohaťte jejich chudé duše a vráťte je do mého náručí. Proto, modlete se, modlete se, postěte se a pravidelně se zpovídejte. Jestli je hodování mého Syna centrem vašeho života, pak se nebojte, můžete všechno. Já jsem s vámi. Každý den se modlím za pastýře a od vás očekávám totéž. Protože, děti moje, bez jejich vedení a posílení požehnáním být nemůžete. Děkuji vám.
2. červen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only
Speciale Viaggio A Medjugorje Per I 30 Anni

Telegranda va in pellegrinaggio a Medjugorje per i 30 anni delle apparizioni

2. červen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen / Autor: Gospa2000
Sanctus Hosanna
3. červen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures, Wide screen, Italian only
Pellegrinaggio A Medjugorje Aprile 2012
6. červen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Apparition Mirjana June 2012
6. červen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Paulo Brosio In Sicilia

7° incontro regionale della Madonna Pellegrina di Schoenstatt in Sicilia 22 aprile 2012 Centro Gesù Liberatore, Margifaraci - Palermo

9. červen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Testimonies, Wide screen
Wywiad Z Anna Goledzinowska Ex Modelka Gwiazda Wloskiej Telewizji
9. červen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Testimonies, Wide screen
Svjedocanstvo Svedectvi Gorana Curkovice
9. červen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Holy Mother Of Perpetual Help
15. červen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only
Viaggio Intervista Claudia Koll

15. červen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality, Music with pictures
Spirito Santo Holy Spirit Medjugorje
23. červen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Song lyrics included
Solo Grazie Figli Del Divino Amore Medjugorje
25. červen 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Ivanka
Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla pravidelné roční zjevení 25. června 2012.
Při posledním každodenním zjevení 7. května 1985. Panna Maria Ivance svěřila poslední, 10. tajemství. Řekla jí, že po celý život bude mít zjevení jednou do roka, a to na výročí zjevení. Tak tomu bylo i letos.
Zjevení, které trvalo 7 minut, prožila Ivanka ve svém rodném domě v přítomnosti členů rodiny. Po zjevení Ivanka řekla:
Panna Maria se mnou mluvila o 5. tajemství a na konec řekla:
Dávám vám svoje mateřské požehnání. Modlete se za mír, mír, mír.
25. červen 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Ljubo Kurtović, OFM
Drahé děti! S velikou nadějí v srdci vás i dnes volám k modlitbě. Když se modlíte, dítka, vy jste se mnou a hledáte vůli mého Syna a žijete ji. Buďte otevření a žijte modlitbu a v každém momentua ať ona je vám kořením a radostí vaší duše. Já jsem s vámi a přimlouvám za vás všechny před svým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
29. červen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Wide screen
I Was Dead

Čtyři příběhy lidí, kteří prošli klinickou smrtí a prožili tzv. zážitek blízké smrti (near-death experience) či stav opuštění těla. Přestože se lékaři snaží najít přirozené fyziologické vysvětlení, na některé otázky věda odpovědět nedokáže.

29. červen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Visionaries, Wide screen
Testimonianza Di Ivanka E Ivan A Medjugorje

Mirjana ai pellegrini italiani dal balcone della sua casa

29. červen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Paulo Brosio A Canale 5 21 Giugno 2012
29. červen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest
Week In Medjugorje
29. červen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Song lyrics included
Medjugorje Lord Jesus We Adore You
2. červenec 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Děti moje! Znovu vás mateřsky prosím, abyste se na okamžik zastavily a zamyslely nad sebou a nad pomíjejícností tohoto svého pozemského života. Potom se zamyslete nad věčností a věčnou blažeností. Co vy chcete? Kterou cestou chcete jít? Otcovská láska mne posílá, abych vám byla prostřednice, abych vám mateřskou láskou ukázala cestu, která vede k čistotě duše, duše nezatížené hříchem, duše, která pozná věčnost. Modlím se, aby vás ozářilo světlo lásky mého Syna, abyste překonali slabosti a dostali se z bídy. Vy jste moje děti a já vás chci mít všechny na cestě spásy. Proto, děti moje, shromážděte se kolem mne, abych vás mohla seznámit s láskou mého Syna a tak otevřít bránu věčné blaženosti. Modlete se, jako i já, za svoje pastýře. Znovu vás upozorňuji, nesuďte je, protože můj Syn je vyvolil. Děkuji vám.
6. červenec 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Apparition Mirjana July 2012
7. červenec 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Medjugorje Pilgrimages, Wide screen
Messa Italiana A Medjugorje Giugno 2012
15. červenec 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Festival Mladifest, Wide screen
Medjugorje Youth Festival 2011 Photos
21. červenec 2012 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje, Festival Mladifest
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Magyar, Polski
International Youth Prayer Festival 23 Medjugorje

Medžugorje, 1. - 6. 08. 2012.

„Dej nám větší víru!" (Lk 17,15)

22. červenec 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Wide screen, Italian only
Video Pellegrinaggio Medjugorje Giugno 2012

Realizzazione Fabio De Vita

22. červenec 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Io Grido A Te
25. červenec 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Ljubo Kurtović, OFM
Drahé děti! Dnes vás volám k dobru. Buďte nositeli míru a dobroty v tomto světě. Modlete se, aby vám Bůh dal sílu, aby ve vašem srdci a vašem životě stále vládly naděje a hrdost, protože jste Boží děti a nositelé jeho naděje tomuto světu, který je bez radosti v srdci a bez budoucnosti, protože nemá srdce otevřené k Bohu, který je vaší spásou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
29. červenec 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Marian Apparitions, Italian only
A Proposito Di Apparizioni Anzitutto Medjugorje

12PORTE - 19 luglio 2012: Parliamo di "apparizioni mariane", perché nonostante i pronunciamenti regolarmente emessi dalle competenti autorità ecclesiastiche, vengono spesso dati per sicuri giudizi che invece non hanno fondamento. Sentiamo in proposito mons. Andrea Caniato, con una precisazione anche sul fenomeno Medjugorie.

29. červenec 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures
Emmanuel Adoration Adorazione Medjugorje
2. srpen 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! S vámi jsem a neustupuji. Chci vás seznámit se svým Synem. Chci mít svoje děti u sebe ve věčném životě. Přeji si, abyste pocítily radost míru a abyste měly věčnou spásu. Modlím se, abyste překonaly lidské slabosti. Prosím svého Syna, aby vám daroval čisté srdce. Drahé moje děti, jenom čistá srdce znají, jak vzít kříž a znají, jak se obětovat za všechny ty hříšníky, kteří uráželi nebeského Otce a kteří Ho i dnes urážejí a nepoznali Ho. Prosím, abyste poznali světlo pravé víry, která vychází jen z modlitby čistého srdce. Potom všichni ti, kteří jsou ve vaší blízkosti pocítí lásku mého Syna. Modlete se za ty, které můj Syn vyvolil, vůdce na cestě spásy. Ať vaše ústa jsou uzavřená pro každé posuzování. Děkuji vám.
5. srpen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Una Rosa Della Sardegna A Medjugorje

Intervista a Rosellina Diluna, consacrata laica che dalla Sardegna ora vive a Medjugorje

5. srpen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures, Wide screen
Dedicated To The Sweet And Beloved Gospa Of Medjugorje
7. srpen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Apparition Mirjana August 2012
12. srpen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Wide screen
Mladifest Youth Festival Medjugorje Invitation 2012
12. srpen 2012 /  Sekce: Picture & Photo Galleries - Kategorie: Medjugorje Photos - Pictures Gallery, Youth Festival 'Mladifest', Medjugorje
Descript

Photos from the Medjugorje Festival during 1. - 6. August, 2012.

19. srpen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Documentary, Wide screen
Evo Ti Majke
12. srpen 2012 , Aktualizováno 19. srpen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Testimonies, Wide screen, Italian only
Medjugorje Festival 2012
 • 1 agosto, apertura del Festival dei Giovani
 • 2 agosto, testimonianza del giovane cantante Alexander del Messico
 • 2 agosto, Anna, membro dell'Apostolato di Fatima
 • 2 agosto, testimonianza di Emanuel, cantautore messicano
 • 2 agosto, conversione di un americano
 • 2 agosto, alcuni brani del bellissimo e prezioso coro (hanno fatto un mese di prove)
 • 2 agosto, una ragazza tedesca convertita a Medjugorje
 • 3 agosto, Dr. Ignaz - un medico tedesco, medico e sacerdote insieme
 • 3 agosto, una famiglia croata numerosa aperta alla vita
 • 3 agosto, Magnus Mac Farlane, fondatore della iniziativa Mary's Meals
 • 3 agosto, Marianna, personaggio politico croato, sua testimonianza
 • 3 agosto, la vocazione di un sacerdote libanese
 • 3 agosto, testimonianza di conversione di un ex militare ora divenuto religioso - P. Timotej Maria Pavel Vácha
 • 4 agosto - parte PRIMA
 • 4 agosto - parte SECONDA
 • 4 agosto - parte TERZA
 • 4 agosto - parte QUARTA
 • 5 agosto - parte PRIMA
 • 5 agosto - parte SECONDA
 • 5 agosto - parte TERZA
 • 5 agosto - parte QUARTA
19. srpen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Wide screen
Medjugorje Mladifest Youth Festival 2012 Official
25. srpen 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes se s nadějí v srdci modlím za vás a děkuji Nejvyššímu za každého z vás, kteří žijete srdcem moje poselství. Děkujte Boží lásce, že mohu každého z vás milovat a vést skrze své Neposkvrněné Srdce a k obrácení. Otevřte svá srdce a rozhodněte se pro svatost a naděje zrodí radost ve vašich srdcích. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
26. srpen 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest
Cenacolo Credo Of Jesus Christ Mladifest Medjugorje 2012
2. září 2012 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti. Zatímco se na vás moje oči dívají, moje duše hledá duše se kterými chce být jedno – duše, které pochopily důležitost modlitby za ty moje děti, které nepoznaly lásku Nebeského Otce. Volám vás, protože vás potřebuji. Přijměte misi a nebojte se, posílím vás. Naplním vás svými milostmi. Svojí láskou vás ochráním od ducha zla. Budu s vámi. Svojí přítomností vás budu těšit v těžkých chvílích. Děkuji vám za otevřená srdce. Modlete se za kněze. Modlete se, aby jednota mezi mým Synem a jimi byla co nejpevnější, aby byli jedno. Děkuji vám.
2. září 2012 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Testimonies, Wide screen
Ania Goledzinowska A Policoro

[0:38:30]: "... preso la machina so tornata a Milano, ....
E incontrato e un amico che io conosce a due anni. E per due ore io di parlato di questa felicita, di Dio, di galline, di patate; e lui per due ore che mi guardava con bocca aperta; e dopo due ore mi fa:
'Ania, ma che droga tu ha fumare a Medjugorje?'
perche non capiva.
...
E le unica mia droga adesso le preghiera, le amore di dio, le amore de prossimo".

9. červenec 2012 , Aktualizováno 2. září 2012 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Medjugorje News
 • Jedenadvacátý pochod míru - 24. 6. 2012
 • "Příchod do Medžugorje je nesmírné štěstí" - 8.8.2012
 • Srpen 2012 v Medžugorji - 19.8.2012
 • Medžugorští poutníci - 28.08.2012
 • Z Bergam pěšky do Medžugorje - 31.8.2012
 • Stipe Pletikosa : "Međugorje mi vrátilo víru v život"

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`