Our Lady of Medjugorje Messages containing 'مي‌برد'

فرزندان عزيزم قلب مادرانه من بسيار رنج مي‌برد وقتي نگاه ميكنم و ميبينم كه فرزندانم خواسته‌هاي انساني را قبل از خدا قرار مي‌دهند در حالي كه همه چيزهاي اطرافشان نشانه‌هايي را به آن‌ها مي‌فرستند . فكر ميكنند كه آنها بدون فرزند من مي‌توانند حركت كنند . آن‌ها نمي توانند. آنها به سوي مرگ ابدي مي‌روند. به همين علت من شما را جمع كرده‌ام . كسي كه آماده است قلبش را به من بازكند هماني كسي است كه رسولي براي عشق من خواهد بود. براي كمك به من. بنابراين با زندگي در محبت خداوند شما نمونه‌اي براي كساني كه او را نمي‌شناسند خواهيد بود. روزه و دعا شما را در اين مسير قوي خواهد كرد ومن شما را بركتي مادرانه در نام پدر و پسر و روح‌القدس مي‌دهم. متشكرم.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`