Our Lady of Medjugorje Messages of year 2007

فرزندان عزيزم! كتاب مقدس را در جايي مخصوص و قابل مشاهده در خانواده‌تان بگذاريد و آن را بخوانيد. در اين مسير شما با دعاي از صميم قلب آشنا مي‌شويد و افكار شما با خدا خواهد بود. فراموش نكنيد كه شما مانند يك گل در زمين عبور خواهيد كرد كه از دور قابل مشاهده است ولي در يك لحظه ناپديد خواهد شد. فرزندان كوچكم در هرجا نشانه‌اي از نيكويي و عشق بگذاريد حتي اگر در حال گذر هستيد و خداوند شما را بسيار بركت خواهد داد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! در اين لحظات مقدس و پر از فيض و عشق خداوند كه مرا نزد شما فرستاده است، من از شما مي‌خواهم كه قلبهايتان را از سنگ نكنيد بلكه با روزه و دعا سلاحي بسازيد كه شما را نزديكتر كرده و به سمت شناخت مسيح فرزند من ببرد. من و مثال‌هاي درخشان مرا دنبال كنيد. من به شما كمك خواهم كرد و با شما هستم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! قلبهايتان را در اين روزهاي روزه به رحمت خداوند باز كنيد. پدر آسماني مي‌خواهد كه هر يك از شما را از بردگي گناه آزاد سازد. بنابراين فرزندان كوچكم از اين لحظات بهترين استفاده را كرده و از طريق ملاقات با خداوند در اعتراف، گناه را ترك كرده و تصميم بگيريد كه زندگي پاكي داشته باشيد. اين را به خاطر عشق مسيح بكنيد كه همه شما به خاطر خون او بخشيده شده‌ايد و باشد كه در شادي و آرامش قرار بگيريد. فرزندان كوچكم آزاديتان را از ضعف‌هايتان فراموش نكنيد. بنابراين پيغام‌هاي مرا با جديت دنبال كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
امروز با شما صحبت مي‌كنم در مورد اينكه چه چيز را فراموش كرده‌ايد: فرزندان عزيزم! نام من عشق است . زماني كه ميان شما هستم بيشتر وقت شما پر از عشق است. زيرا عشق فراواني از من به شما فرستاده مي‌شود. همين را از شما مي‌خواهم. از شما مي‌خواهم كه در خانواده‌تان عشق بورزيد. از شما مي‌خواهم عشق را در برادرتان ببينيد. تنها از اين راه از طريق عشق بيشترين صورت عشق را خواهيد ديد. باشد كه روزه و دعا ستاره هدايتگر شما باشد. قلبهايتان را به عشق بازكنيد در واقع به نجات . متشكرم .
فرزندان عزيزم! من مانند يك مادر نزد شما همراه با هدايايي آمده‌آم. من همراه با عشق و رحمت آمدهام. فرزندان عزيزم قلب من بزرگ است. در آن تمايل دارم همه قلبهاي شما با روزه و دعا پاك شود. مايلم كه از طريق عشق قلبهاي ما با هم پيروز شود. من مايلم از طريق پيروزي شما حقيقت ديده شود. راهي حقيقي و زندگي حقيقي. من مايلم در شما فرزندم ديده شود. متشكرم.
فرزندان عزيزم! مايلم كه از شما با تمام قلبم به خاطر روزه‌داري تشكر كنم. مي‌خواهم كه الهام‌بخش شما باشم تا با قلبي باز در زندگي همراه با روزه ادامه دهيد . با روزه و پرهيز فرزندان كوچكم شما در ايمان به خدا قوي خواهيد شد . در خداوند شما آرامش حقيقي را از ميان دعاهايتان پيدا خواهيد كرد. من با شما هستم. و خسته نخواهم شد. من مايلم كه همه شما را به بهشت ببرم، بنابراين براي زندگي پاك روزانه تصميم بگيريد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! با قلبي سخت به سمت رحمت خداوند نرويد بلكه وقت زيادي را براي خداوند بگذاريد. در وقت مخصوص دعا به من اجازه مي‌دهيد كه قلب‌هاي شما را تغيير دهم و به رستاخيز فرزندم در قلبهاي شما كمك كنم. و قلبم پيروز شود. متشكرم. شبانان شما به دعاي شما نياز دارند.
فرزندان عزيزم! امروز نيز دوباره شما را به تبديل شدن مي‌خوانم. قلبهايتان را باز كنيد. اين زماني پر فيض است كه من با شما هستم. از آن بهترين استفاده را بكنيد. اين زماني است براي جان (روح) من. من با شما هستم. و با عشقي بي‌اندازه دوستتان دارم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز با محبت مادرانه‌اي مي‌خواهم كه قلبهايتان را به من بدهيد. فرزندانم اعتمادتان را كامل كنيد و بدون ترس در قلبهايتان، فرزندم و رحمتش را در آن قرار خواهم داد. بنابراين فرزندانم به دنياي اطرافتان با نگاهي متفاوت خواهد نگريست. شما همسايه‌تان را خواهيد ديد. شما درد و رنج او را خواهيد فهميد. شما مسيرتان را از كسي كه رنج مي‌كشد تغيير نخواهيد داد. زيرا فرزند من نيز راهش را از انسانهايي كه اينگونه رفتار كنند تغيير خواهد داد. فرزندانم دريغ نكنيد.
فرزندان عزيزم! با من براي روح‌القدس دعا كنيد تا شما را براي اهداف خداوند در مسير تقدس راهنمايي كند. و شما كه از دعا دور هستيد تبديل شويد و در سكوت قلبتان نجات را براي روحتان و پرورش آن با دعاهايتان طلب كنيد. من هر كدام از شما را به طور خاص بركتي مادرانه مي‌دهم . متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! در اين زمان دشوار خداوند مهربان مرا فرستاده است فرزندانم تا نترسيد. با اعتمادي كامل قلبهايتان را به من بدهيد تا من به شما كمك كنم كه نشانه‌هايي كه در هر لحظه از زندگي براي شما هست را تشخيص دهيد. من به شما كمك خواهم كرد تا عشق فرزند مرا درك كنيد. از طريق من شما پيروز خواهيد شد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز نيز با شادي بسيار در قلبم شما را به تبديل شدن مي‌خوانم. فرزندان كوچكم فراموش نكنيد كه شما در نقشه خداوند كه از طريق مجوگوريه هدايت مي‌كند همگي مهم هستيد. خداوند مايل است كه تمام جهان را تبديل كند و به نجات و مسير خودش فرا بخواند. او كه آغاز و پايان هر چيزي است . فرزندان كوچكم به طور خاص از عمق قلبم شما را فرا ميخوانم كه وجودتان را براي اين فيض عظم كه خداوند از طريق حضور من در اينجا داده است باز كنيد. من مايلم كه از شما به خاطر قرباني‌ها و دعاهايتان تشكر كنم. من با شما هستم و شما را همگي بركت مي‌دهم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! در عشق فراواني از خداوند من امروز آمده‌ام تا شما را به سمت فروتني و نرمي هدايت كنم. اولين مرحله در اين مسير فرزندانم اعتراف است. از غرور برگشته و در حضور فرزندم زانو بزنيد. متوجه باشيد فرزندانم شما هيچ چيز نداريد و هيچ كاري نمي‌توانيد بكنيد. تنها چيزي كه داريد گناه است. پاك شويد و نرمي و فروتني بپذيريد. فرزندم مي‌توانست با قدرت پيروز شود اما او فروتني و نرمي و عشق را انتخاب كرد. از فرزند من پيروي كنيد و دستهايتان را به من بدهيد تا با هم از صخره‌ها پريده و پيروز شويم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز در اين روز حمايت از كليساي شما، شما را به تقليد از زندگي مقدسين فرا مي‌خوانم. باشد كه آنها براي شما نمونه‌اي باشند و شما را به زندگي پاك تشويق كنند. باشد كه دعاهاي شما مانند كشيدن نفس باشد نه اينكه براي براي شما. فرزندان كوچكم، خداوند عشقش را براي شما آشكار خواهد كرد و شما عشق را با من تجربه خواهيد كرد. خداوند شما را بركت دهد و فيض فراوان دهد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز به قلبهاي شما مي‌نگرم و در آنها درد زيادي مي‌بينم. فرزندانم واقعا از شما مي‌خواهم كه عشقي خالص براي خدا داشته باشيد. شما خواهيد دانست كه وقتي جسم و روحتان هميشه با خدا باشد در مسير درست خواهيد بود. از طريق اين عشق خالص و بدون قيد و شرط شما فرند مرا در هر شخصي خواهيد ديد. شما احساس يكي‌بودن با خدا را خواهيد كرد. مانند يك مادر شاد خواهم بود زيرا پاكي و اتحاد قلبهاي شما را دارم. فرزندانم من نجات شما را خواستارم . متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را به تبديل شدن مي‌خوانم. باشد كه زندگي شما فرزندان كوچكم انعكاسي از نيكويي‌هاي خداوند باشد نه اينكه نفرت و بي‌وفايي. دعا كنيد فرزندان كوچكم، دعا براي شما زندگي را مي‌آورد. در اين راه در زندگي شما فيض و شادي آشكار خواهد شد كه خداوند به كساني كه قلبشان را به عشق او باز ميكنند مي‌دهد. و شما كه از رحمت الهي دور هستيد تبديل شويد كه خداوند ناشنوا نيست كه دعاهاي شما را نشنود و هنوز براي شما دير نشده است. بنابراين در اين لحظات پرفيض تبديل شويد و خداوند را در مكان اول زندگيتان قرار دهيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان كوچكم در اين لحظه از نشانه‌هاي خداوند نترسيد زيرا من با شما هستم. عشق زياد خداوند مرا براي نجات شما فرستاده است. قلبهاي ساده‌ و پاكتان را همراه با روزه و دعا به من بدهيد. تنها با سادگي قلبهاي شما نجات پيدا خواهند كرد. من با شما هستم و شما را هدايت ميكنم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شمار را فرا مي‌خوانم كه قلبهايتان با عشقي زياد براي صليب بدرخشد و فراموش نكنيد كه با عشق او زندگي‌اش را به شما داد و شما را نجات داد. فرزندان كوچكم تعمق كرده و دعا كنيد كه قلبهاي شما به عشق خداوند باز شود. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! شما را فرا مي‌خوانم در مأموريت من از خداوند همراه من باشيد با قلبهاي باز و اعتمادي كامل. مسيري كه من شما را هدايت مي‌كنم از طريق خدا سخت و است ولي پايداري در آن در نهايت شادي خداوند را خواهد داشت. بنابراين فرزندانم، براي هداياي ايمان از دعا نايستيد. تنها از طريق ايمان كلمه خدا روشني را در اين تاريكي خواهد آورد كه مي‌خواهيم ما را در برگيرد. نترسيد. من با شما هستم. متشكرم.
فرزندان عزيزم خداوند مرا در ميان شما بر پايه محبت فرستاده است تا شما را به راه نجات هدايت كنم. بسياري از شما قلبهايتان را باز كرده‌ايد و پيغام‌هاي مرا پذيرفته‌ايد اما بسياري در ايرن راه گم شده و هرگز براي شناخت عشق خداوند با تمامي قلب نيامده‌اند. بنابراين شما را فرا مي‌خوانم كه محبت و نور باشيد در هر جايي كه تاريكي و گناه هست. من با شما هستم و شما را بركت مي‌دهم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز شما را فرا مي‌خوانم كه قلبهايتان را به روح‌القدس بازكنيد و اجازه بدهيد تا او شما را تغيير دهد. فرزندانم خداوند بي‌اندازه نيكوست و بنابراين مانند يك مادر از شما درخواست مي‌كنم كه دعا كنيد دعا كنيد دعاكنيد روزه بگيريد و اميد داشته باشيد كه امكان رسيدن به خوبي وجود دارد. روح‌القدس خوبي‌ها را در شما تقويت‌خواهد كرد و شما قادر خواهيد بود كه خدا را پدر خود صدا بزنيد. از طريق عشقي عالي شما خالصانه به مردم عشق خواهيد ورزيد و از طريق خدا آن ها را مانند برادران و خواهران در نظر خواهيد گرفت.
متشكرم. وقتي بانوي ما بركت مي‌داد گفت در اين راه كه من شما را به سوي فرزندم هدايت مي‌كنم كساني كه نماينده او هستند در كنار من قدم مي‌زنند.
فرزندان عزيزم! امروز وقتي شما جشن مسيح را مي‌گيريد، پادشاه جهان متولد شده است. من از شما مي‌خواهم كه او پادشاه زندگي شما باشد. تنها از طريق دادن فرزندان كوچكم شما مي‌ تواند هديه و قرباني مسيح روي صليب را براي هر يك از شما را درك كنيد. فرزندان كوچكم براي خداوند وقت بگذاريد تا او شما را تبديل كرده و با فيض او پر كند تا شما نيز فيضي براي ديگران باشيد. براي شما فرزندان كوچكم من هديه‌اي از فيض و عشق هستم كه از طرف خداوند به اين دنياي آشفته بيايم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز وقتي به قلبهاي شما مي‌نگرم قلبم از درد به لرزه مي‌افتد. فرزندانم لحظه‌اي بايستيد و به قلبهايتان نگاه كنيد. آيا فرزند من، خداوند شما حقيقتا در اولين مكان قرار دارد؟ آيا فرمان‌هاي او حقيقتا پايه زندگي شماست؟ من دوباره به شما هشدار مي‌دهم. بدون ايمان نزديكي به خدا وجود ندارد. كلمه خدا كه نور نجات و نور واقعي است. ميريانا اضافه كرد من از بانو خواستم كه با ناراحتي ما را ترك نكند و بانو لبخند تلخي به درخواست من داد و رفت. اين بار بانو پيغامش را با كلمه متشكرم پايان نداد. بانو همه ما و همه چيزهاي مذهبي كه آورده شده بود را بركت داد.
فرزندان عزيزم! با شادي بسيار من پادشاه آرامش را براي شما آورده‌ام كه او شما را با بركت مخصوصش بركت دهد. او را بپرستيد و وقتي را براي خالق خود قرار دهيد كسي كه قلبهاي شما مشتاق اوست. فراموش نكنيد كه چيزهاي زودگذر دنيا شادي جزئي به شما خواهد داد. ولي با فرزند من زندگي ابدي به شما داده خواهد شد. اين علت آن است كه من با شما هستم تا شما را هدايت كنم به سمت چيزي كه قلبهايتان مشتاق آن است. متشكرم ازا ينكه پيغام مرا شنيديد.
   
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`