Our Lady of Medjugorje Messages of year 2006

فرزندان عزيزم پسرم متولد شده است. نجات‌دهنده شما اينجا با شماست. چه چيزي جلوي قلبهاي شما را براي پذيرفتن او مي‌گيرد؟ چه چيزهايي اشتباه است؟ با روزه و دعا آنها را پاك كنيد. پسرم را شناخته و او را دريافت كنيد. او تنها كسي است كه به شما آرامش حقيقي و عشق حقيقي را مي‌دهد. راه زندگي ابدي فرزند من است. متشكرم.
فرزندان عزيزم! شما را فرا مي‌خوانم كه حامل انجيل در خانواده‌هايتان باشيد. فراموش نكنيد فرزندان كوچكم، كه كتاب مقدس را مطالعه كنيد و آن را در جايي قابل مشاهده قرار دهيد و شاهداني باشيد با زندگي و ايمانتان و در كلام خداوند زندگي كنيد. من به شما نزديك هستم همراه با عشق و نزد فرزندم براي هر كدام از شما شفاعت مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! در اين لحظات روزه و فيض، شما را فرا مي‌خوانم كه قلبهايتان را براي هدايايي كه خداوند به شما مايل است بدهد باز كنيد. بسته نباشيد بلكه با دعا و روزه به خداوند آري بگوييد و او به فراواني به شما خواهد داد. در اين روزهاي بهاري كه زمين دانه ميدهد و صدها برابر محصول مي‌دهد هچنين پدر آسماني به وفور به شما (بركت ) خواهد داد. من با شما هستم همراه با محبت و عشق. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
بانوي ما بسيار غمگين بود و گفت : عيسي را ستايش كنيد! او همه چيزهاي مذهبي را بركت داد و همينطور مردمي كه آنجا حضور داشتند. و همين‌طور در مورد دلايلي كه جهان هنوز عشق خداوند را درك نكرده است . او گفت: «خداوند عشق است! خداوند عشق است! خداوند عشق است!» ميريانا گفت او سوالاتي در مورد مردم بيمار پرسيد و او از بانوي ما پاسخ دريافت كرد ولي نمي‌توانست به ديگران بگويد.
شجاع باشيد فرزندان كوچكم! من مي‌خواهم شما را به راه پاكي هدايت كنم. از گناه چشم‌پوشي كنيد و و در راه نجات قرار بگيريد. راهي كه فرزند من انتخاب كرده است. از طريق رنجها و سختي‌هاي هر يك از شما خداوند راهي براي خوشبختي و شادي باز ميكند. بنابراين فرزندان كوچكم! دعا كنيد ما با عشقي زياد به شما نزديك هستيم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم، من نزد شما آمده‌ام زيرا با مثالهاي من ، اميدوارم كه اهميت دعا براي كساني كه عشق خداوند را نشناخته‌اند به شما نشان دهم. شما از خداوند بپرسيد آيا از من پيروي مي‌كنيد؟ فرزندانم، آيا شما نشانه‌هاي زمان‌ها را تشخيص نمي‌دهيد؟ آيا شما در مورد آنها صحبت نمي‌كنيد؟ به دنبال من بياييد. مانند يك مادر شما را فرا مي‌خوانم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را فر مي‌خوانم كه به من و فرزندم اعتماد بيشتري داشته باشيد. او با مرگش و رستاخيزش پيروز گشت و از طريق من شما را فرا مي‌خواند كه در شادي او سهيم باشيد. شما خدا را نمي‌بينيد فرزندان كوچكم، اما زماني كه دعا ميكنيد نزديكي او را احساس مي‌كنيد. من با شما هستم و نزد خدا براي هر يك از شما شفاعت مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! من مانند يك مادر نزد شما آمده‌ام . من با قلبي باز و پر از عشق براي شما آمده‌ام. فرزندانم. قلبهايتان را از هر چيزي كه شما را از پذيرفتن من و درك عشق فرزندم باز مي‌دارد پاك كنيد. از طريق قلب من مي‌خواهم پيروز و رستگار شويد. قلبهايتان را بازكنيد. من شما را هدايت مي‌كنم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را فرا مي‌خوانم براي تكرار و زندگي با پيغام‌هاي من كه به شما مي‌دهم. براي زندگي پاك تصميم بگيريد فرزندان كوچكم. و در مورد آسمان (بهشت ) بينديشيد. تنها از اين طراه شما آرامشي را در قلبهايتان پيدا خواهيد كرد كه هيچ كس قادر به خراب كردن آن نخواهد بود. آرامش يك هديه از طرف خداست كه در دعا به شما داده مي‌شود. فرزندان كوچكم! طلب كنيد و كاركنيد روي قوت و آرامش تا در قلبهايتان و در دنيا پيروز باشيد. متشكرم كه پيغام مرا شنيديد.
بانوي ما پيغامي نداد و همه و همه چيز را بركت داده و به طور جدي براي بركت كشيشان درخواست كرد و گفت : به خاطر داشته باشيد فرزندانم كه پسر من شما را بركت مي‌دهد. آن را كم نگيريد. بعد از آن بانو در مورد اتفاقاتي كه خواهد افتاد صحبت كرده و گفت : هيچ راهي بدون پسر من وجود ندارد. شما هيچ راهي براي آرامش و شادي نخواهيد داشت اگر پسر من در اولين مكان زندگيتان نباشد. ميريانا گفت . من نمي‌توانم بگويم كه بانو غمگين يا شاد بود ولي در چهره‌اش نگراني بود.
فرزندان عزيزم! با شادي زياد در قلبم از دعاهاي شما دراين روزها تشكر مي‌كنم كه براي اهداف من ارائه كرديد. بدانيد فرزندان كوچكم شما پشيمان نخواهيد شد هيچ كدام از شما. خداوند به شما پاداش بسيار و فيض عظيم خواهد داد و زندگي ابدي را بدست خواهيد آورد. من نزديك شما هستم و از همه كساني كه در اين سالها پيغام‌هاي مرا پذيرفتند تشكر مي‌كنم آنهايي كه زندگيشان را تقديس كرده و تصميم به پاكي و آرامش دارند.متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم، خداوند شما را با آزادي آفريده است كه بتوانيد مرگ يا زندگي را انتخاب كنيد. مانند يك مادر با قلبي پر از عشق، ميخواهم به شما كمك كنم تا درك كنيد و زندگي را انتخاب كنيد. فرزندانم خودتان را با آرامش دروغين و لذت‌هاي اشتباه گول نزنيد. به من اجازه بدهيد فرزندانم، كه راه حقيقي را به شمان نشان دهم راهي كه شما را به زندگي با فرزندم هدايت مي‌كند. متشكرم.
فرزندان عزيزم! در اين لحظه تنها به راحتي بدنهايتان نيانديشيد بلكه فرزندان كوچكم،زماني را براي جانهايتان طلب كنيد. باشد كه در سكوت روح‌القدس با شما صحبت كند و به او اجازه دهيد تا شما را تبديل و تغيير دهد. من با شما هستم و نزد خدا براي هر يك از شما شفاعت مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! در اين لحظات پر از آرامش من به سوي شما مي‌آيم كه راه آرامش را به شما نشان دهم. من شما را با عشقي بي‌حد دوست مي‌دارم و مي‌خواهم كه شما نيز يكديگر را دوست بداريد و در هر شخصي با عشقي فراوان فرزند مرا ببينيد. راه آرامش صرفا از طريق عشق انجام مي‌شد. دستهايتان را به من بدهيد به مادرتان و به من اجازه بدهيد هدايتتان كنم. من ملكه آرامش هستم. متشكرم. ميريانا اضافه كرد كه من ديدم كه آسمان باز شد و نشانه‌اي از صليب و قلب و خورشيد باز شد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را فرا مي‌خوانم به اينكه دعا كنيد دعا كنيد دعا كنيد. تنها در دعا شما به فرزند من نزديك خواهيد بود و به كوتاهي زندگي پي خواهيد برد. در قلبهاي شما آرزوي آسمان متولد خواهد شد. شادي بر قلبهايتان شروع به حكومت خواهد كرد و دعا در شما مانند يك رودخانه جاري خواهد شد. در كلمات شما تنها شكرگذاري خداوند براي آفرينش شما و براي درخواست پاكي و تقدس و زندگي حقيقي خواهد بود. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
شما مي‌دانيد كه براي اين به دور من جمع شده‌ايد كه عشق خداوند را بشناسيد. او در مورد آينده صحبت كرد و گفت: من شما را تحت حمايتي مادرانه جمع كرده‌ام تا به شما كمك كنم كه عشق خداوند و عظمت او را بشناسيد. فرزندانم خداوند عظيم است. و كارهاي او عظيم است. خودتان را گول نزنيد كه شما مي‌توانيد كاري بدون او انجام دهيد حتي يك قدم ساده. فرزندانم به عنوان شاهداني از عشق او باشيد. من با شما هستم. متشكرم. بانوي ما همچنين در مورد بركت حضور كشيشان صحبت كرده و اينكه بالاترين بركت براي زمين هستند كه از مسيح فرزند من دريافت مي‌كنند.
فرزندان عزيزم! امروز نيز با شما هستم و شما را فرا مي‌خوانم كه تبديل شويد. براي خداوند تصميم بگيريد فرزندان كوچكم و شما در آرامش او خواسته قلبتان را پيدا خواهيد كرد. از زندگي مقدسين تقليد كنيد باشد كه آنها نمونه‌اي براي شما باشند. و من به شما به فراواني كه قادر مطلق به من اجازه داده است الهام مي‌بخشم و با شما هستم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! من در اين لحظه به نزد شما آمده‌ام تا راه ابديت را به شما نشان دهم. اين صدايي براي عشق است. من شما را فرا مي‌خوانم كه عشق بورزيد زيرا تنها از طريق عشق شما مي‌تواند عشق خداوند را بشناسيد. بسياري فكر مي‌كنند كه به خداوند ايمان دارند و قوانين او را مي‌شناسند. آنها سعي مي كنند كه مطابق قوانين زندگي كنند اما آن چيزي را بسيار مهم است انجام نمي دهند آنها به او عشق نمي‌ورزند. فرزندانم دعا كنيد و روزه بگيريد. اين راهي است كه به شما كمك ميكند كه وجودتان را براي عشق باز كنيد. تنها از طريق عشق به خداوند ابديت به دست مي‌آيد. من با شما هستم. و شما را با عشقي مادرانه هدايت مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
بانو اضافه كرد: "فرزندانم كشيشان دست‌هايي بركت‌يافته از فرزند من هستند به آنها احترام بگذاريد."
فرزندان كوچكم! امروز خداوند به من اجازه داده است كه به شما بگويم كه شما در زمان فيض زندگي مي‌كنيد. شما آگاه نيستيد فرزندان كوچكم كه خداوند فرصتي عظظيم براي تبديل شما و زندگي در آرامش و عشق به شما داده است. شما بسيار نابينا هستيد و به چيزهاي زمين وصل مي‌شويد و به زندگي زميني فكر مي‌كنيد. خداوند مرا فرستاده است تا به زندگي ابدي هدايتتان كنم. من فرزندان كوچكم، خسته نيستم. اگرچه مي‌بينم قلبهاي شما براي دريافت آرامش و هداياي خداوند سنگين و خسته است. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! من نزد شما آمده‌ام فرزندانم كه بگويم خداوند عشق است. خداوند مرا فرستاده است تا شما را آگاه كرده و راه درست را به شما نشان دهم. چشمانتان را به حقيقت نبنديد فرزندانم. زمان شما كوتاه است. اجازه ندهيد كه بدي بر شما حكومت كند. راهي كه ميخواهم شما را هدايت كنم را ه آرامش و عشق است. اين راهي است كه به سمت فرزند من خداوند شما. قلبهايتان را به من بدهيد تا پسرم را در آن قرار دهم و از شما رسولاني بسازم رسولاني براي آرامش و عشق . متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را فرامي‌خوانم كه دعا كنيد دعا كنيد دعا كنيد. فرزندان كوچكم، زماني كه شما دعا مي‌كنيد به خدا نزديك مي‌شويد و او آرزوي ابديت را به شما مي‌دهد. اين لحظاتي است كه شما ميتوانيد بيشتر در مورد خداوند صحبت كنيد و بيشتر براي او باشيد. بنابراين فرزندان كوچكم مقاومت نكنيد بلكه اجازه دهيد تا او شما را هدايت كند و درون زندگيتان را تغيير دهد. فراموش نكنيد كه شما مسافراني به سوي ابديت هستيد. بنابراين فرزندان كوچكم، اجازه دهيد تا خداوند مانند شباني كه گله‌اش را هدايت مي‌كند شما را هدايت كند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم، در اين لحظات شادي بخش انتظار فرزندم، من مي‌خواهم كه تمام روزهاي زندگي شما پر از شادي انتظار فرزندم باشد. من شما را به پاكي فرا مي‌خوانم . شما را مي‌خوانم كه رسولاني براي تقدس باشيد كه از طريق شما خبرهاي نيكو براي كساني كه شما را ملاقات مي‌كنند درخشيده شود. بروزه بگيريد و دعا كنيد من با شما هستم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز نيز براي شما مسيح متولد شده را در دستانم آورده ام. او كه پادشاه زمين و آسمان است. او كه آرامش شماست. فرزندان كوچكم، هيچكس نمي تواند به شما آرامشي را كه پادشاه آرامش مي‌دهد به شما بدهد. بنابراين او را در قلبهايتان بپرستيد. او را انتخاب كنيد و با او شادمان باشيد. او شما را با آرامي خود بركت خواهد داد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
   
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`