Our Lady of Medjugorje Messages by month نوامبر

فرزندان عزيزم! امروز مي‌خواهم به شما اميد و شادي ببخشم. هر چيزي در اطراف شما فرزندان كوچكم شما را به سمت چيزهاي دنيوي هدايت مي‌كند اما من مي‌خواهم شما را به سمت آرامش هدايت كنم كه در اين زمان شما بتوانيد به فرزند من نزديكتر شويد و او بتواند شما را به سمت عشقش و زندگي ابدي هدايت كند تا هر قلبي بتواند آن را بدست آورد. شما فرزندان كوچكم دعا كنيد تا شما در اين زمان فيض را براي جانهايتان دريافت كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم پدر شما را به حال خود رها نكرده است. عشق او بي‌اندازه است عشقي كه مرا به سوي شما آورده است. كه كمكتان كنم تا او را بهتر بشناسيد. بنابراين از طريق پسرم همه شما مي‌توانيد او را پدر صدا بزنيد با تمام قلبتان. شما مي‌توانيد يك نفر در خانواده الهي باشيد. اگرچه فرزندانم شما در اين جهان فقط براي خودتان نيستيد و من شما را در اينجا فقط براي خواسته‌هاي خودتان فرا نخوانده‌‌ام. كساني كه از پسرم پيروي مي‌كنند مانند برادر در مسيح مي‌انديشند خود را با ديگران مي‌دانند و فقط به فكر خويش نيستند. به همين علت من ميخواهم كه شما نوري از فرزندم باشيد. بسياري از مردم پدر را نمي‌شناسند و در تاريكي گناه و نااميدي و درد و تنهايي سرگردان هستند. شما مي‌توانيد راهي روشن باشيد و با زندگيتان مي‌توانيد عشق خدا را به آن‌ها نشان دهيد. من با شما هستم اگر شما قلبتان را بازكنيد. و شما را هدايت ميكنم. دوباره شما را فرامي‌خوانم. براي شبانانتان دعا كنيد. متشكرم.
فرزندان كوچكم! من به شما مي‌نگرم و مي‌بينم در قلبهاي شما مرگي بدون اميد است. گرسنگي و عدم آرامش. بنابراين هيچ دعا و اعتمادي به خدا در آن نيست. به همين علت است كه بسياري به من اجازه مي‌دهند كه اميد و شادي را بياورم. وجودتان را باز كنيد. قلبهايتان را به رحمت خدا باز كنيد و او تمام نيازهايتان را به شما خواهد داد و قلبهايتان را پر از آرامش خواهد نمود. زيرا او آرامش و اميد شماست. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! با عشقي پايدار براي شما نوري از زندگي آورده‌ام. تا تمامي تاريكي‌هاي مرگ را در شما از بين ببرد. مرا رد نكنيد فرزندانم. بايستيد و نگاه كنيد با همه وجودتان و ببينيد چقدر گناهكار هستيد . از گناهانتان آگاه شويد و براي بخشش آنها دعا كنيد. فرزندانم. شمانمي‌خواهد بپذيريد كه ضعيف و كوچك هستيد اما مي‌توانيد با كار خداوند قوي و عالي شويد. قلبهاي پاكتان را به من بدهيد و من با نور زندگي پسرم آنها را درخشان خواهم ساخت. متشكرم.
فرزندان عزيزم! در اين لحظات پر از فيض از شما مي‌خواهم كه مجدداً براي خانواده‌تان دعا كنيد. خودتان را براي شادي حضور مسيح آماده كنيد. فرزندان كوچكم، قلبتان را پاك و پر از شكرگزاري كنيد تا عشق و گرماي آن از طريق شما به هر قلبي از عشق خداوند دور است جريان بيابد. فرزندان كوچكم، باشد كه دستهاي باز من دستهايي از عشق براي همه كساني باشد كه گم شده‌اند. و هيچ ايماني و اميدي ندارند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز در ميان شما هستم تا شما را به شناخت عشق خداوند رهنمون شوم. عشقي كه به شما اجازه مي‌دهد او را پدر صدا بزنيد. و او را به عنوان پدر بشناسيد. من از شما مي‌خواهم كه صادقانه در قلبهايتان بنگريد كه چه اندازه او را دوست داريد؟ آيا او نهايت عشق شماست؟ اطراف شما با ماديات دوست داشتني احاطه شده است كه خيلي وقتها به خاطر آنها به او خيانت كرده و او را فراموش‌كرده‌ايد. فرزندانم خودتان را خوبيهاي دنيا فريب ندهيد. در جانهايتان فكر كنيد زيرا خيلي مهمتر از بدن اين است كه آن را پاك كنيد. پدر را بخوانيد او منتظر شماست. به سوي او بازگرديد. من با شما هستم زيرا او با رحمت خود مرا فرستاده است. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را فرا مي‌خوانم در اين لحظات پر فيض تا براي مسيح كوچك متولد شده در قلبتان دعا كنيد تا او كه خود آرامش است، آرامش را به همه جهان از طريق شما بدهد. بنابراين فرزندان كوچكم بي‌وقفه براي اين دنياي آشفته و بدون آرامش دعا كنيد. و شاهداني از آرامش براي ديگران باشيد. باشد كه كه از طريق قلب شما رودخانه‌اي از فيض جاري شود. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم امروز شما را فرا مي‌خوانم به اتحادكامل در خداوند. بدن شما روي زمين است اما من در مورد روح شما مي‌گويم كه اغلب در نزديكي خداوند باشد. شما از طريق دعا و دعاي با تمام قلب به اين دست پيدا مي‌كنيد. در اين مسير شما خداوند را به خاطر نيكويي‌هاي بي‌اندازه‌اش كه از طريق من به شما داده است شكر مي‌كنيد با قلبي خالص شما ملزم به درمان جانهايتان مي‌شويد كه نيكويي‌هاي برابر دريافت خواهيد كرد. متشكرم . فرزندانم.
باتمام قلب من براي شما دعا ميكنم كه خداوند به شما استقامت و عشق به شبانانتان را بدهد تا در اين را شما را هدايت كنند.
فرزندان عزيزم! امروز وقتي شما جشن مسيح را مي‌گيريد، پادشاه جهان متولد شده است. من از شما مي‌خواهم كه او پادشاه زندگي شما باشد. تنها از طريق دادن فرزندان كوچكم شما مي‌ تواند هديه و قرباني مسيح روي صليب را براي هر يك از شما را درك كنيد. فرزندان كوچكم براي خداوند وقت بگذاريد تا او شما را تبديل كرده و با فيض او پر كند تا شما نيز فيضي براي ديگران باشيد. براي شما فرزندان كوچكم من هديه‌اي از فيض و عشق هستم كه از طرف خداوند به اين دنياي آشفته بيايم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز شما را فرا مي‌خوانم كه قلبهايتان را به روح‌القدس بازكنيد و اجازه بدهيد تا او شما را تغيير دهد. فرزندانم خداوند بي‌اندازه نيكوست و بنابراين مانند يك مادر از شما درخواست مي‌كنم كه دعا كنيد دعا كنيد دعاكنيد روزه بگيريد و اميد داشته باشيد كه امكان رسيدن به خوبي وجود دارد. روح‌القدس خوبي‌ها را در شما تقويت‌خواهد كرد و شما قادر خواهيد بود كه خدا را پدر خود صدا بزنيد. از طريق عشقي عالي شما خالصانه به مردم عشق خواهيد ورزيد و از طريق خدا آن ها را مانند برادران و خواهران در نظر خواهيد گرفت.
متشكرم. وقتي بانوي ما بركت مي‌داد گفت در اين راه كه من شما را به سوي فرزندم هدايت مي‌كنم كساني كه نماينده او هستند در كنار من قدم مي‌زنند.
   
To compare Medjugorje messages with another language versions choose
1 2 3 4 Next>>

For God to live in your hearts, you must love.

`