Our Lady of Medjugorje Messages by month ژانويه

فرزندان عزيزم با شادماني امروز شما را فراميخوانم كه قلبهايتان را بازكنيد و به من گوش دهيد. دوباره مايلم كه شما را به قلب معصومم نزديكتر كنم در جايي كه شما پناه و آرامش را مي‌يابيد. وجودتان را براي دعا بازكنيد تا جايي كه براي شما شادي بياورد. در دعا فيض بي‌اندازه به شما داده ميشود و شما ميتوانيد دستهاي باز مرا براي اين جهان بدون آرامش كه به دنبال صلح است بيابيد. فرزندان كوچكم شما با زندگيتان در ايمان و دعا شهادت مي‌دهيد و ايمان هر روز در قلبهاي شما رشد ميكند. من با شما هستم . متشكرم براي اينكه به پيغام من گوش داديد.
فرزندان عزيزم با علاقه‌اي مادرانه من به قلبهاي شما نگاه مي‌كنم و در آن ها درد و رنج مي‌بينم. گذشته‌اي مجروح و با جستجويي بيشتر (پي در پي) من فرزندانم را مي‌بينم كه به دنبال شادزيستن هستند اما نمي‌دانند چگونه؟ وجودتان را به سوي پدر بازكنيد. اين راه خوشبختي است. راهي كه مايلم شما را هدايت كنم. پدر آسماني هرگز فرزندانش را تنها رها نمي‌كند. بخصوص در زمان درد و نااميدي. وقتي شما اين را درك كنيد و بپذيريد شادمان خواهيد شد. جستجوي شما پايان مي‌پذيرد. شما عشق مي‌ورزيد و نخواهيد ترسيد. زندگي شما با اميد و حقيقت در فرزند من خواهد بود. متشكرم. من از شما خواهش ميكنم كه براي كسانيكه پدرم آن‌ها را انتخاب كرده دعا كنيد. داوري نكنيد زيرا همه شما داوري خواهيد شد.
فرزندان عزيزم ! امروز نيز من با شما هستم و شما مي‌نگرم و شما را بركت مي‌دهم. و من اميدم را از دست نداده‌ام براي جهانيكه به سمت نيكويي تغيير كند و در قلب مردمانش صلح و آرامش سلطنت كند. شادي در جهان شروع به سلطنت خواهد كرد زيرا شما وجودتان را به كلام من و عشق خداوند بازكرده‌ايد. روح‌القدس بسيار از كساني را كه به او جواب آري دهند را تغيير مي دهد . بنابراين ميخواهم به شما بگويم كه از اينكه به پيغام من گوش فرا داديد متشكرم.
فرزندان عزيزم . امروز شما را به اتحاد در مسيح (فرزندم )دعوت ميكنم. قلب مادرانه من براي شما دعا ميكند تا درك كنيد كه شما خانواده الهي هستيد. در آزادي روحاني كه پدر آسماني به شما داده است حقيقت ، خوبي و بدي را خواهيد شناخت. دعا و روزه و باز كردن قلبتان به شما براي درك و شناخت از پدر آسماني به واسطه فرزند من كمك ميكند. در درك شما از پدر آسماني زندگيتان در هدايت خدا براي خانواده الهي تحقق خواهد گرفت. اين راهي است كه پسر من خواستار آن است. من شما را در اين مسير تنها نخواهم گذاشت . متشكرم.
فرزندان عزيزم! شايد اين لحظه زماني براي دعاي شخصي شما باشد كه به دنبال ايماني هستيد كه در قلبهاي شما رشد كند. و تا شهادتي شادي‌بخش براي رشد ديگران باشد. من با شما هستم و ميخواهم به همه شما الهام بخشم ، رشد دهم و احيا كنم در خداوندي كه شما را آفريده است. متشكرم براي اين كه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم، امروز شما را مي‌خوانم با همه اعتماد و عشق با من باشيد زيرا مي‌خواهم شما را در مورد پسرم آگاه كنم. نترسيد فرزندانم. من اينجا با شما هستم. و به شما راهي را براي بخشش خودتان و بخشش ديگران نشان مي‌دهم كه با توبه صادقانه‌از قلب قبل از زانو زدن در حضور پدر است. هر چيزي را كه مانع دوست‌داشتن و نجات شماست براي اينكه با او و در او باشيد درون خودتان بكشيد. تصميم بگيريد براي يك شروع جديد ، شروعي از عشقي صادقانه از خداوند. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را فرا مي‌خوانم براي دعا تا دعاي شما مانند بذري در قلب من كاشته شود. كه آن را به فرزندم براي شما خواهم داد براي نجات جان‌هاي شما. من مايلم فرزندان كوچكم ، كه هر كدام از شما عشق و زندگي ابدي را داشته باشيد.و در آينده هر چيزي در اين دنيا به شما كمك كند كه به آفريدگار خود نزديك‌تر شويد. من در اين مسير طولاني با شما هستم زيرا در مسير اشتباه قرار گرفته‌ايد. تنها با كمك من فرزندان كوچكم چشمهاي شما باز خواهد شد. در اينجا بسياري از شما با پيغام‌هاي من زندگي مي‌كنيد كه با درك آن راهي براي زندگي پاك به سمت ابديت را يافته‌ايد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! با فيضي عظيم و آسماني كه بر شما قرار گرفته است باز هم قلب شما سخت و بدون پاسخ مانده است. فرزندانم چرا شما قلبتان را كامل به من نمي‌دهيد؟ من فقط مي‌خواهم در آن آرامش و نجات فرزندم را قرار بدهم. با پسر من جان‌هاي شما به سمت اهداف عالي خواهد رفت و هرگز گم نخواهيد شد. حتي اگر بيشترين تاريكي‌ها را در اين مسير پيدا كنيد. فرزندانم تصميم بگيريد براي زندگي جديد با نام پسر من بر روي لبهايتان. متشكرم.
فرزندان عزيزم! در اين ايام روزه زماني است كه به فيض نزديك مي‌شويد. قلب شما مانند خاك شخم‌زده‌اي است كه آماده دريافت و رشد ميوه‌هايي نيكو مي‌باشد. شما فرزندان كوچكم آزاد هستيد كه خير يا شر را انتخاب كنيد. بنابراين از شما مي‌خواهم كه دعا كرده و روزه بگيريد شادي را بكاريد و ميوه‌هاي شادي در قلبهاي شما نيكويي به بار خواهد آورد. و ديگران نيز خواهند ديد و از طريق شما آن را دريافت خواهند كرد. گناه را رد كنيد و زندگي ابدي را انتخاب كنيد. من با شما هستم و نزد پسرم براي شما شفاعت مي‌كند. متشكرم كه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! با همه قلبم دوستتان دارم و وجودم را به شما مي‌دهم. مانند يك مادر كه براي فرزندانش مي‌جنگد من براي شما دعا مي‌كنم و براي شما مي‌جنگم. از شما مي‌خواهم كه نترسيد كه وجودتان را بازكنيد تا قادر باشيد با تمام قلبتان عشق بورزيد و به ديگران نيز بدهيد. هر چه بيشتر بدهيد بيشتر دريافت خواهيد كرد و بهتر فرزند من و هديه او را درك خواهيد كرد. باشد كه هر كسي شما را از طريق عشق فرزند من و از طريق من بشناسد. متشكرم. !
   
To compare Medjugorje messages with another language versions choose
1 2 3 4 Next>>

For God to live in your hearts, you must love.

`