Our Lady of Medjugorje Messages by month ژوئن

فرزندان عزيزم. من به طور مداوم ميان شما هستم زيرا با عشق بينهايتم ميخواهم در بهشت را به شما نشان دهم . من ميخواهم به شما بگويم كه آن باز است. از طريق نيكويي و رحمت و عشقي كه از طريق پسر من هست. بنابراين فرزندانم به خاطر غرورتان وقت را از دست ندهيد. تنها شناخت و حكمتي كه از عشق فرزند من است مي‌تواند شما را نجات دهد. از طريق عشق متعال و روح‌القدس اوست كه من انتخاب شده‌ام و همراه شما با او هستم و شما را به عنوان رسولاني از عشق او انتخاب كرده‌ام. فرزندانم مسئوليت سنگيني بر عهده شماست . من مي‌خواهم كه شما با نمونه‌بودنتان براي گناهكاران بينايي را به آنها برگردانيد. تا جانهاي ضعيف آنها به آغوش من باز گردد. بنابراين دعا كنيد دعا كنيد و روزه بگيريد و به طور مرتب اعتراف نماييد. اگر در عشاء رباني فرزند مرا دريافت ميكنيد او مركز زندگي شماست. هر روز من براي شبانان دعا ميكنم و از شما هم همين را مي‌خواهم. زيرا فرزندانم بدون راهنمايي و قوتي كه از بركت آنهاست شما نمي‌توانيد كاري انجام دهيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم سپاس‌هاي فراوان مرا به خاطر حضورتان در كنار من بپذيريد. قلبم شادمان است كه مي‌بيند عشق و شادي را در زندگي شما با پيغام‌هايي كه از من مي‌گيريد. بسياري از شما پاسخ مي‌دهيد اما من منتظرم و به دنبال اين هستم كه همه قلبها كه درخواب هستند از خواب بي‌ايماني و غفلت بيدار شوند. فرزندان كوچكم به قلب معصوم من نزديكتر شويد كه بتوانم شما را به سوي ابديت هدايت كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم من از شما ميخواهم براي همه كساني كه عشق خداوند را نمي‌شناسند دعا كنيد. اگر شما خوب به قلبهايتان نگاه كنيد متوجه مي‌شويد كه من در مورد خيلي از شماها صحبت ميكنم. با قلبي باز و خالص از خود بپرسيدآيا ميخواهيد با خداوند زندگي كنيد يا مي‌خواهيد او به خاطر خواسته‌هايتان در زندگي شما محو شود. به اطرافتان خوب نگاه كنيد فرزندانم. و ببينيد كه جهان به چه سمتي مي‌رود. جهان مي‌انديشد كه بدون پدر آسماني قادر به هر كاري هست و در تاريكي و وسوسه‌ها سرگردان شده است. من به شما نوري از حقيقت و روح القدس را ارائه ميدهم. در مسير الهي من در كنار شما هستم تا به شما كمك كنم كه فرزندم را داشته باشيد. صليب او و رستاخيزش در قلب شما پيروزي مي‌آورد. مانند يك مادر مايلم و دعا ميكنم براي شما در اتحاد پسرم و كارهايش. من اينجا هستم. شما تصميم مي‌گيريد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! با شادماني شما را فرا ميخوانم كه با پيغام‌هاي من همراه با شادي زندگي كرده و تنها در اين مسير فرزندان كوچكم، شما قادر خواهيد بود به پسر من نزديك‌تر شويد. من مايلم كه شما را به سوي او هدايت كنم و در او شما حقيقت و آرامش و شادي را در قلبهايتان پيدا خواهيد كرد. شما را بركت مي‌دهد و دوست مي دارم با عشقي معصوم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم امروز شما را فراميخوانم با روزه و دعا راه شما در فرزند من روشن خواهد شد و در قلب‌هاي شما عمل خواهد كرد. مرا مانند يك مادر و يك پيامبر از عشق خداوند براي خواسته‌هاي او در نجاتتان بپذيريد. خودتان را از هرچيزي در گذشته كه به شما باري از گناه و تاريكي ميدهد، آزاد كنيد . نور را بپذيريد . در عدالت فرزندم دوباره متولد شويد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! با من شاد باشيد در شادي تبديل شويد و به خاطر هديه حضور من ميان شما از خداوند تشكر كنيد. در قلبهايتان دعا كنيد تا خدا در مركز زندگي شما باشد و با شهادت زندگي شما فرزندان كوچكم، هر مخلوقي عشق خداوند را احساس كند. دستهاي باز من (آغوش باز من ) براي تمام مخلوقات است تا بتواند آنها را به سوي عشق خداوند بكشد و نزديكتر كند. من شما را مادرانه بركت مي‌دهم . متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! عشق من به دنبال تكامل شما و عشق بدون قيد و شرط شماست. كه شما را در هيچ شرايطي ترك نخواهد كرد. بلكه شما را تغيير خواهد داد و به شما اعتماد در فرزند مرا خواهد آموخت. فرزندانم، همراه با عشقم شمارا نجات مي‌دهم و شما را شاهداني براي نيكويي هاي فرزندم مي‌سازم. بنابراين فرزندانم براي شهادت عشق در نام فرزند من نترسيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز نيز با شادي زياد در قلبم شما را فرا مي‌خوانم كه از من پيروي كنيد و به پيغام‌هاي من گوش دهيد. شادي و فيض را حمل كرده و عشق را در اين دنياي بدون آرامش بياوريد. من با شما هستم و شما را با فرزندم عيسي مسيح پادشاه آرامش بركت مي‌دهد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم، من همراه با فيض خداوند با شما هستم تا شما را در ايمان و عشقي بزرگ بسازم همه شما را. شما كه قلبهايتان با گناه مانند سنگ سخت شده است. در اينجا بانو غمگين صحبت ميكرد و چشمانش اشك آلود شده بود. اما شما جان‌هاي خداشناس.ميخواهم كه با نوري تازه درخشانتان سازم. دعا كنيد تا دعاهاي من قلبهاي بيشتري را باز كند و قادر باشم تا آن‌ها را با ايماني قوي درخشان سازم و راهي براي عشق و اميد باز كنم. مراقب باشيد. من با شما هستم.
بانوي ما همه نشان‌هاي مذهبي را كه آورده بودند بركت داد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز با شادي بسيار در قلبم شما را به تبديل شدن مي‌خوانم. فرزندان كوچكم فراموش نكنيد كه شما در نقشه خداوند كه از طريق مجوگوريه هدايت مي‌كند همگي مهم هستيد. خداوند مايل است كه تمام جهان را تبديل كند و به نجات و مسير خودش فرا بخواند. او كه آغاز و پايان هر چيزي است . فرزندان كوچكم به طور خاص از عمق قلبم شما را فرا ميخوانم كه وجودتان را براي اين فيض عظم كه خداوند از طريق حضور من در اينجا داده است باز كنيد. من مايلم كه از شما به خاطر قرباني‌ها و دعاهايتان تشكر كنم. من با شما هستم و شما را همگي بركت مي‌دهم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
   
To compare Medjugorje messages with another language versions choose
1 2 3 4 Next>>

For God to live in your hearts, you must love.

`