Our Lady of Medjugorje Messages of year 1999

فرزندان عزيزم! دوباره شما را به دعا كردن دعوت مي‌كنم. شما بهانه‌اي نداريد براي كار كردن زيرا طبيعت هنوز در خواب عميقي فرو رفته است. وجودتان را در دعا بازكنيد. دعا را در خانواده‌تان تازه كنيد. كتاب مقدس را در مكان قابل ديد در خانواده قرار دهيد. آن را بخوانيد. آن را انعكاس داده و يادبگيريد كه خداوند چگونه مردمش را محبت مي‌كند. عشق او شخصيتش را در هر زمان نشان مي‌دهد زيرا او مرا فرستاده است تا شما را در مسير نجات فرا بخوانم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز من با شما هستم بخصوص در تأمل و زندگي در دردهاي عيسي در قلبم. فرزندان كوچكم، قلبهايتان را باز كنيد و هر چه در آن است به من بدهيد شادي غم و هر چيزي از كوچكترين درد كه من آن‌ها را به مسيح تقديم كنم تا با عشق بي‌اندازه او ، او متولد شده و غم‌هاي شما را با رستاخيزش به شادي تبديل كند. اين دليلي است كه شما را مخصوص مي‌خوانم فرزندان كوچكم براي اينكه قلبهايتان به دعا باز شود، تا از طريق دعا دوستان عيسي شويد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! شما را فرا مي‌خوانم كه با تمام قلب دعا كنيد بخصوص فرزندان كوچكم، شما را فرا مي‌خوانم كه براي تبديل گناهكاران دعا كني، براي آن‌هايي كه قلب مرا و قلب فرزندم را با شمشير نفرت و كفر روزانه‌شان سوراخ كرده‌اند. به ما اجازه بدهيد دعا كنيم. فرزندان كوچكم، براي همه آن‌هايي كه نمي‌خواهند عشق خداوند را بشناسند. حتي اگرچه آنها در كليسا هستند. تنها با عشق و دعا فرزندان كوچكم مي‌توانيد در اين زماني كه براي تبديل شما داده شده است زندگي كنيد. خداوند را در مكان اول قرار دهيد و بعد مسيح جلال يافته دوست شما خواهد شد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز نيزشما را فرا مي‌خوانم به اينكه دعا كنيد. فرزندان كوچكم، حاملان شادي و آرامش و عشق در اين دنياي آشفته باشيد. با روزه و دعا شاهديني باشيد كه با پيغام‌هاي من زندگي‌مي‌كنند. دعا كنيد و بطلبيد. من براي شما دعا كرده و نزد خدا شفاعت مي‌كنم. تا زندگي و رفتار شما هميشه مسيحي باشد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را فرا ميخوانم به تبديل شدن و محكمتر و بيشتر در ايمان به خداوند. فرزندانم شما آرامش را مي‌طلبيد و در مسيرهاي گوناگون دعا مي‌كنيد اما هنوز قلبهايتان را به خدا نداده‌ايد تا او آنها را با عشق خود پركند. بنابراين من با شما هستم تا به شما بياموزم و شما را به عشق خداوند نزديكتر كنم. اگر شما خداوند را بالاتر از هر چيزي دوست داشته باشيد براي شما آسان خواهد بود كه شما دعا كنيد و قلبهايتان را به او بدهيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز از شما سپاسگزارم براي زندگي و شهادت پيغام‌هاي من در زندگيتان. فرزندان كوچكم، قوي باشيد و دعا كنيد تا دعاهايتان شما را پر از شادي و قوت كند. تنها در اين مسير هر يك از شما متعلق به من بوده و من شما را در راه نجات هدايت خواهم كرد. باشد كه هر روز شما شاهديني خوشحال براي عشق خداوند باشيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز با شما شادمانم و شما را فرا مي‌خوانم به اينكه با تمام قلب دعا كنيد. شما را فرا مي‌خوانم فرزندان كوچكم، كه شكرگزاري‌هايتان رابه خداوند همراه با من براي فيض بسيار كه او از طريق من به شما داده است تقديم كنيد. من مي‌خواهم كه شما درك كنيد كه مي‌خواهم اينجا را احيا كنم نه فقط مكاني براي دعا بلكه ملاقاتي با قلبها. من مي‌‌خواهم كه مسيح من و قلبهاي شما پر از عشق و آرامش با هم يكي شوند. اين دليلي است فرزندان كوچكم كه دعا كنيد و شاد باشيد براي هر چيزي كه خداوند اينجا انجام مي‌دهد عليرغم اينكه شيطان باعث نزاع و نا آرامي مي‌شود. من با شما هستم و شما را در مسير عشق هدايت مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را فرا مي‌خوانم به اينكه جلال را بخداوند دهيد كه خالق همه رنگها در طبيعت است. او از طريق كوچكترين گل‌ها نيز صحبت مي‌كند در مورد زيبايي او و عشق عميق او كه شما را خلق كرده‌است. فرزندان كوچكم، باشد كه دعا از قلبهاي شما مانند آب زنده بهاري جاري شود. همانگونه كه مزارع گندم در مورد رحمت خداوند به سوي هر مخلوقي صحبت ميكند. اين دليلي است كه دعاهايتان را تازه كرده و شكر‌گزاري‌تان را براي هر چيزي به او تقديم كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را فرا مي‌خوانم كه حاملان آرامش من باشيد. در اين راه بخصوص زماني كه خدا به نظر دور ميرسد او حقيقتا به نزديكي الان به شما نبوده است. شما را فرا مي‌خوانم به اينكه دعاهايتان را در خانواده‌هايتان تازه كنيد. با خانواده كتاب مقدس و تجربه شادي در ملاقات با خداوندي كه عشق بي‌نهايتي او به مخلوقاتش دارد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! فراموش نكنيد كه الان زمان فيض است. اين است دليلي كه دعا كنيد دعا كنيد دعا كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز نيزشما را فرا مي‌خوانم به اينكه دعا كنيد در اين لحظات فيض باشد كه صليب نشانهاي از عشق و اتحاد شما باشد كه همراه با آرامش حقيقي مي‌آيد. اين دليلي است كه فرزندان كوچكم، دعا كنيد بخصوص در اين زمان كه مسيح كوچك خالق آرامش در قلبهاي شما متولد مي‌شود. تنها از طريق دعا شما رسولان آرامش در اين جهان آشفته خواهيد بود. اين دليلي است كه دعا كنيد تا دعاهايتان براي شما شادي و خوشبختي بياورد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! اكنون زمان فيض است. فرزندان كوچكم، امروز بخصوص با مسيح كوچك كه در آغوشم گرفته‌ام به شما قابليت داشتن آرامش را مي‌دهم. از طريق آري گفتن و تصميمي شماست كه امكان بازشدن آرامش بوجود مي‌آيد. . تنها از اين طريق فرزندان كوچكم قرن‌هاي براي شما لحظه‌اي از آرامش خواهد بود. بنابراين مسيح كوچك متولد شده را در مكان اول زندگيتان قرار دهيد و او شما را به راه نجات هدايت خواهد كرد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
   
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`