Our Lady of Medjugorje Messages of year 2009

فرزندان عزيزم! با فيضي عظيم و آسماني كه بر شما قرار گرفته است باز هم قلب شما سخت و بدون پاسخ مانده است. فرزندانم چرا شما قلبتان را كامل به من نمي‌دهيد؟ من فقط مي‌خواهم در آن آرامش و نجات فرزندم را قرار بدهم. با پسر من جان‌هاي شما به سمت اهداف عالي خواهد رفت و هرگز گم نخواهيد شد. حتي اگر بيشترين تاريكي‌ها را در اين مسير پيدا كنيد. فرزندانم تصميم بگيريد براي زندگي جديد با نام پسر من بر روي لبهايتان. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را فرا مي‌خوانم براي دعا تا دعاي شما مانند بذري در قلب من كاشته شود. كه آن را به فرزندم براي شما خواهم داد براي نجات جان‌هاي شما. من مايلم فرزندان كوچكم ، كه هر كدام از شما عشق و زندگي ابدي را داشته باشيد.و در آينده هر چيزي در اين دنيا به شما كمك كند كه به آفريدگار خود نزديك‌تر شويد. من در اين مسير طولاني با شما هستم زيرا در مسير اشتباه قرار گرفته‌ايد. تنها با كمك من فرزندان كوچكم چشمهاي شما باز خواهد شد. در اينجا بسياري از شما با پيغام‌هاي من زندگي مي‌كنيد كه با درك آن راهي براي زندگي پاك به سمت ابديت را يافته‌ايد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! با قلبي مادرانه امروز مايلم به شما يادآوري كنم و توجه شما را به سمت محبت بي‌اندازه و عشقي كه از خداوند است جلب كنم. پدر شما مرا فرستاده است و منتظر است. او منتظر است كه قلبهاي باز شما براي كارهاي او آماده شود. او منتظر است براي قلبهاي شما تا در عشق مسيحي و در رحمت روح فرزند من متحد شود. زمان را از دست ندهيد. فرزندانم ، زيرا شما آن‌طور كه بايد استاد (ماهر) نيستيد.
فرزندان عزيزم! در اين لحظه توبه و دعا و طلب بخشايش شما را مجدداً‌ فرا مي‌خوانم به اينكه برويد و گناهانتان را اعتراف كنيد بلكه آرامش و فيض قلبهاي شما را باز كند و اجازه دهيد تا شما را تغيير دهد. تبديل شويد اي فرزندان كوچكم وجودتان را به سوي خدا باز كنيد و براي نقشه‌ او در زندگي هر يك از شما. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! من در ميان شما هستم. و به قلبهاي زخمي و بي‌قرار شما مي‌نگرم. شما گم شده‌ايد فرزندانم. زخم‌هاي شما از گناه است و بزرگتر و بزرگتر مي‌شود و شما را حقيقت دور مي‌كند. شما به دنبال اميد هستيد و در مكان‌هاي اشتباه تسلي مي‌گيريد. ولي من به شما استاد حقيقي را ارائه مي‌دهم كه در شما عشق و ايثار و حقيقت را پرورش مي‌دهد. من به شما فرزندم را مي‌دهم.
فرزندان كوچكم! در اين زمان از بهار وقتي كه هر چيزي از خواب زمستاني بيدار مي‌شود شما نيز در جانهايتان بيدار شويد با دعا تا بتوانيد نور مسيح جلال يافته را دريافت كنيد. فرزندان كوچكم باشد كه او شما را به قلب خودش نزديكتر كند و شما به سمت زندگي ابدي برويد. من براي شما دعا ميكنم و براي تبديل خالصانه شما شفاعت مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! عشق خداوند در كلام من است. فرزندانم آن عشقي است كه مايلم شما را به سوي حقيقت و عدالت بگرداند. آن عشقي است كه مي‌خواهم شما را از اشتباه نجات دهد. و اما در مورد شما، فرزندانم؟ قلبهاي شما بسته مانده است ، آنها سخت هستند و بدون پاسخ به من مانده اند. آن‌ها بدون صداقت است. ......با عشقي مادرانه براي شما دعا ميكنم زيرا مي‌خواهم كه شما در پسر من رستاخيز كنيد. (احيا شويد)...متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز شما را فرا مي‌خوانيم كه براي آرامش و صلح دعا كنيد و شاهداني باشيد در خانواده‌هايتان كه آرامش را مانند بزرگترين گنج در اين جهان فاقد آرامش بياوريد. من ملكه آرامش هستم و مادر شما كه مايلم شما را در راه آرامش هدايت كنم. آرامشيكه از سوي خداست. بنابراين دعا كنيد دعا كنيد دعا كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! مدت زيادي است كه قلب مادرانه‌ام را به شما داده‌ام و فرزندم را به شما تقديم كرده‌ام. شما مرا رد مي‌كنيد. شما اجازه مي‌دهيد كه گناه بيشتر و بيشتر به شما وارد شود. شما اجازه مي دهيد كه به شما غالب شود و قدرت بصيرت شما را بگيرد. فرزندان بيچاره‌ام، نگاه كنيد به اطرافتان و به نشانه‌هايي كه در هر لحظه هست. آيا شما فكر مي‌كنيد بدون بركت خدا مي‌توانيد كاري بكنيد؟ اجازه ندهيد تاريكي شما را فرا بگيرد. از عمق قلبتان براي فرزند من اشك بريزيد. نام او مي‌توانيد بزرگترين تاريكي‌ها را محو كند. من با شما هستم فقط مرا بخوانيد: «بيا اينجا مادر و ما را هدايت كن». متشكرم.
فرزندان عزيزم! از شما مي‌خواهم كه دعا كنيد براي آمدن روح‌القدس براي هر مخلوق تعميد يافته زيرا كه روح‌القدس شما را احيا خواهد كرد و شما را در مسيري قرار خواهد داد كه شاهديني از ايمان باشيد براي تمام كساني كه از خداوند و عشق او دور هستند. من با شما هستم و براي شما بيشترين شفاعت‌ها را خواهم كرد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! عشق من به دنبال تكامل شما و عشق بدون قيد و شرط شماست. كه شما را در هيچ شرايطي ترك نخواهد كرد. بلكه شما را تغيير خواهد داد و به شما اعتماد در فرزند مرا خواهد آموخت. فرزندانم، همراه با عشقم شمارا نجات مي‌دهم و شما را شاهداني براي نيكويي هاي فرزندم مي‌سازم. بنابراين فرزندانم براي شهادت عشق در نام فرزند من نترسيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! با من شاد باشيد در شادي تبديل شويد و به خاطر هديه حضور من ميان شما از خداوند تشكر كنيد. در قلبهايتان دعا كنيد تا خدا در مركز زندگي شما باشد و با شهادت زندگي شما فرزندان كوچكم، هر مخلوقي عشق خداوند را احساس كند. دستهاي باز من (آغوش باز من ) براي تمام مخلوقات است تا بتواند آنها را به سوي عشق خداوند بكشد و نزديكتر كند. من شما را مادرانه بركت مي‌دهم . متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! من شما را فرا خوانده‌ام زيرا به شما نياز دارم. من به قلبهايي براي عشقي بي‌اندازه نيازمندم. قلبهايي كه غرور را حمل نمي‌كند و قلبهايي كه آماده است براي عشق ورزيدن به فرزند عاشق من. آنهايي كه حاضرند خود را مانند فرزند من قرباني كنند. من به شما نيازمندم. در واقع براي اينكه با من باشيد خودتان را ببخشيد و ديگران را ببخشيد و فرزندم را بپرستيد. او را بپرستيد و (شفاعت كنيد) براي كساني كه او را نشناخته‌اند. وعشق او را درك نكرده‌اند. بنابراين من به شما نيازمندم بنابراين شما را فرا مي‌خوانم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! شايد اين لحظه زماني براي دعاهاي شما باشد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! من با عشقي مادرانه آمده‌ام، تا به شما راهي را نشان دهم كه هر چه بيشتر شبيه فرزند من گرديد ، و به اين ترتيب به خدا و رحمت او نزديكتر شويد. عشق مرا رد نكنيد . نجات و زندگي ابدي را به خاطر اين زندگي ناپايدار و بيهوده رد نكنيد. من آمده ام تا شما را هدايت كنم و مانند يك مادر به شما بياموزم. با من باشيد.
فرزندان عزيزم! امروز شما را دوباره براي تبديل شدن فرا مي‌خوانم. فرزندان كوچكم شما به اندازه كافي مقدس نيستيد و نمي‌توانيد پاكي را به ديگران ساطع كنيد. بنابراين دعا كنيد دعا كنيد دعا كنيد و روي تبديل شخصيتان كار كنيد تا اينكه شما نشانه‌اي از عشق خداوند براي ديگران باشيد. من با شما هستم و شما را به سوي ابديت هدايت مي‌كنم براي هر قلبي كه آن را آرزو مي‌كند. متشكرم براي اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز با قلبي مادرانه از شما ميخواهم كه بخشش كامل و بدون قيدو شرط را بياموزيد. شما از بي‌عدالتي خيانت و آزار رنج مي‌بريد اما بخشش شما را به خدا نزديكتر مي كند. فرزندانم دعا كنيد به خاطر هديه عشق. تنها در بخشش ديگران است كه فرزند من (شما را ) مي‌بخشد. از او پيروي كنيد. من در ميان شما هستم و زماني كه دعا مي‌كنيد بگوييد پدر آسماني به نزد تو آمده‌ام تا فرزندت را پيروي كنم من عشق مي‌ورزم و باتمام قلبم ديگران را مي‌بخشم زيرا به داوري تو ايمان دارم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! با شادماني به طور مداوم روي تبديل خودتان كار كنيد. شاديها و غمهايتان را به قلب معصوم من بدهيد تا من شما را به سوي پسر پر از عشقم هدايت كنم و شما شادي را در قلبتان پيدا كنيد. من با شما هستم تا به شما بياموزم و به سوي ابديت هدايت كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! به شما مي‌نگرم و در قلبهاي شما درد را مي‌يابم. به كجا مي‌رويد فرزندانم؟ آيا شما چنان گناهي غرق شده‌ايد كه نمي‌توانيد آن را در خودتان متوقف كنيد؟شما گناهتان را توجيه كرده‌ايد و مطابق آن زندگي مي‌كنيد. زير صليب زانو بزنيد و به فرزند من بنگريد. او بر گناه پيروز شد و به خاطر شما مرد. فرزندانم تا شما زندگي كنيد. به من اجازه بدهيد تا كمكتان كنم تا نميريد بلكه در فرزند من تا به ابد حيات يابيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز نيز بركت خود را براي شما آورده‌ام. شما را بركت مي‌دهم و ميخوانم براي رشد در اين مسيري كه خداوند از طريق من براي نجات شما شروع كرده است. دعا كنيد و روزه بگيريد و شاهديني از ايمان باشيد . فرزندان كوچكم، قلبتان را با دعا پركنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز در ميان شما هستم تا شما را به شناخت عشق خداوند رهنمون شوم. عشقي كه به شما اجازه مي‌دهد او را پدر صدا بزنيد. و او را به عنوان پدر بشناسيد. من از شما مي‌خواهم كه صادقانه در قلبهايتان بنگريد كه چه اندازه او را دوست داريد؟ آيا او نهايت عشق شماست؟ اطراف شما با ماديات دوست داشتني احاطه شده است كه خيلي وقتها به خاطر آنها به او خيانت كرده و او را فراموش‌كرده‌ايد. فرزندانم خودتان را خوبيهاي دنيا فريب ندهيد. در جانهايتان فكر كنيد زيرا خيلي مهمتر از بدن اين است كه آن را پاك كنيد. پدر را بخوانيد او منتظر شماست. به سوي او بازگرديد. من با شما هستم زيرا او با رحمت خود مرا فرستاده است. متشكرم.
فرزندان عزيزم! در اين لحظات پر از فيض از شما مي‌خواهم كه مجدداً براي خانواده‌تان دعا كنيد. خودتان را براي شادي حضور مسيح آماده كنيد. فرزندان كوچكم، قلبتان را پاك و پر از شكرگزاري كنيد تا عشق و گرماي آن از طريق شما به هر قلبي از عشق خداوند دور است جريان بيابد. فرزندان كوچكم، باشد كه دستهاي باز من دستهايي از عشق براي همه كساني باشد كه گم شده‌اند. و هيچ ايماني و اميدي ندارند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! در اين زماني كه مهيا شده براي شادي است مانند يك مادر مايلم توجه شما را به مهمترين چيز براي روحتان جلب كنم. پسر من مي‌تواند در آن متولد شود؟ آيا بوسيله عشق از دروغ ، تكبر و نفرت و كينه‌توزي پاك شده است؟ و آيا روح شما خدا را مانند پدر محبت مي‌كند و برادر شما را در مسيح نيز اين محبت شامل مي‌شود؟ ميخواهم شما را به راهي كه جان‌هاي شما با فرزند من كامل ميشود آگاه كنم. من مايلم كه فرزند در شما متولد شود. و براي من به عنوان مادر چقدر لذت‌بخش خواهد بود. متشكرم.
فرزندان عزيزم! در اين روز شادي‌بخش من شما را نزد پسرم كه پادشاه آرمش است آورده‌‌ام تا او آرامش و بركتش را به شما بدهد. فرزندان كوچكم، در عشق ورزيدن و آرامش و بركت براي ديگران . متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.

Reflection of message

   
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`