Our Lady of Medjugorje Messages of year 1988

فرزندان عزيزم! امروز دوباره شما را به تبديل شدن كامل دعوت مي‌كنم كه براي كساني كه خدا را ندارند بسيار سخت است. من شما را فرا مي‌خوانم فرزندان كوچكم كه كاملا با خدا تبديل شويد. خدا مي‌تواند به شما هرچيزي را كه از او طلب مي‌كنيد بدهد. اما شما تنها در زمان مريضي و مشكلات و سختي‌هايي كه به شما مي‌آيد او را مي‌طلبيد و فكر مي‌كنيد كه خدا بسيار دور از شماست و نمي‌تواند صداي دعاهاي شما را بشنود. نه عزيزانم اين حقيقت ندارد. وقتي شما از خدا دور هستيد نمي توانيد فيض او را دريافت كنيد كه زيرا هر روزه با ايمان آن را نمي‌طلبيد. من براي شما دعا مي‌كنم و مي‌واهم شما را به نزديكي خدا بكشانم اما نمي‌توانم چون نمي‌خواهيد. بنابراين فرزندان عزيزم زندگيتان را در دستهاي خداوند بگذاريد. من شما را بركت مي‌دهم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز شما را دوباره به دعا دعوت مي‌كنم و تسليم كامل خدا بودن. شما مي دانيد كه دوستتان دارم و اينجا به خاطرعشق آمده ام. من مي‌توانم به شما راه آرامش و نجات جانهايتان را نشان دهم. من مي‌خواهم كه از من اطاعت كنيد و اجازه ندهيد كه شيطان شما را سردرگم كند. فرزندان عزيزم شيطان بسيار قوي است بنابراين من از شما مي‌خواهم كه دعاهايتان را به من تخصيص دهيد تا آنهايي كه تحت نفوذ او هستند در جهان نجات يابند. من با شما هستم و از شما متشكرم اما در بهشت شما پاداش پدر را كه به شما قول داده است دريافت خواهيد كرد. بنابراين فرزندان كوچكم نترسيد. اگر دعا كنيد شيطان نمي‌تواند حداقل آسيبي به شما برساند زيرا شما فرزندان خداهستيد و او شما را مي‌بيند. دعا كنيد و اجازه بدهيد كه رزاري هميشه در دستهاي شما باشد تا نشانه‌اي براي شيطان باشد كه به من تعلق داريد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را به تسليم شدن كامل به خداوند مي‌خوانم. فرزندان عزيزم شما آگاه نيستيد كه خداوند چقدر شما را با عشقي عظيم دوست دارد. زيرا او به من اجازه داده است كه با شما باشم و بتوانم به شما راه پيدا كردن راه آرامش را بياموزم . راهي كه اگرچه بدون دعا نمي‌توانيد كشف كنيد. بنابراين فرزندان عزيزم همه چيز را رها كرده و وقتتان را به خدا اختصاص دهيد و سپس خدا هدايايش را به شما عطا كرده و شما را بركتخواهد داد. فرزندان كوچكم فراموش نكنيد كه زندگي شما مانند گل بهاري است كه امروز بسيار زيباست اما فردا از بين مي‌رود. بنابراين دعا كنيد تا در دعاهايتان خودتان را به خدا تسليم كنيد تا خدا راه را به شما نشان دهد. اين راهي است كه شهادت شما تنها براي خودتان ارزش نخواهد داشت بلكه براي ابديت. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! خداوند مي‌خواهد شما را پاك سازد. بنابراين از طريق من او شما را به تسليم شدن كامل مي‌خواند. اجازه دهيد تا عشاء رباني زندگي شما باشد. بفهميد كه كليسا مكان خداوند است و در اين مكاني كه من شما را جمع‌كرده‌ام. و مي‌خواهم به شما راه خداوند را نشان دهم. بياييد و دعا كنيد نه اينكه به ديگران نگاه كنيد وتهمت بزنيد بلكه زندگي شما شهادتي به پاكي باشد. كساني كه زندگي‌شان در روز و شب پاك باشد. بنابراين فرزندان كوچكم ايمان داشته و دعا كنيد كه پدر ايمان شما را زياد كند و آنچه نياز داريد به شما بدهد. من با شما هستم. و شادمانم براي تبديل شدن شما و از شما با پوشش مادرانه محافظت مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! شما را فرا مي‌خوانم كه تسليم كامل خداوند باشيد. تا شيطان نتواند شما را مانند شاخه‌هايي در باد تكان دهد بلكه در خداوند قوي باشيد. من مي‌خواهم از طريق شما تمام جهان شادي خداوند را بشناسد. نه اينكه با اضطراب و نگراني. خدا به شما كمك خواهد كرد و راه را نشانتان خواهد داد. من مي‌خواهم كه شما همه را اب عشق من دوست داشته باشيد با همه نيكويي يا بد بودنشان. شما متعلق به ن هستيد. من شما را دوست دارم و مي‌خواهم تسليم من باشيد تا بتوانم شما را به خدا هدايت كنم. بي‌وقفه دعا كنيد تا شيطان نتواند از شما استفاده كند. دعا كنيد تا شما درك كنيد كه مال من هستيد. من شما را شادمانه بركت مي‌دهم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز شما را فرا مي‌خوانم به عشق خداوند كه امين و وفادار است. فرزندان كوچكم عشق همه تلخي‌ها و سختي‌ها را به خاطر عيسي مسيح به دوش مي‌كشد. كسي كه خود محبت است. بنابراين فرزندان عزيزم دعا كنيد تا خداوند به كمك شما بيايد البته طبق خواسته‌هايي از شما كه منطبق با اراده و عشق اوست. خودتان را تسليم خداوند كنيد زيرا او مي‌تواند شما را شفا دهد به دوش بكشد و ببخشد هرچيزي كه درون شماست و مانعي براي راه عشق است. در اين مسير خدا مي‌تواند قالب زندگي شما را در عشق رشد بدهد. فرزندان عزيزم خداي جلال يافته با سرود عشق مي‌خواند ، عشقي كه مي تواند به پري هر روزه شما را به كمال رشد دهد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز شما را فرا مي‌خوانم كه تسليم خداوند باشيد. هر چيزي كه انجام‌ ميدهيد به خدا انجام دهيد زيرا او مي‌تواند كنترل زندگي شما را مانند پادشاهي در دست گيرد. اين راهي است كه از طريق من خدا مي‌تواند شما را به عمق زندگي روحاني هدايت كند. فرزندان كوچكم نترسيد زيرا من با شما هستم و زماني كه فكر ميكنيد راهي نمانده و شيطان همه چيز را كنترل مي‌كند. من آرامش را براي شما مي‌آورم. من مادر شما هستم ملكه آرامش. من شما را شادمانه بركت مي‌دهم تا خدا همه چيززندگي شما باشد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز شما را به شادي در زندگي كه خدا به شما مي‌دهد دعوت مي‌كنم. در خداوند خالق شاد باشيد . او شما را شگفت‌انگيز خلق كرده است. دع كنيد تا زندگي شما پر از شادي و شكرگزاري باشد مانند گلهايي كه كه در قلب شما شادي مانند رودخانه‌اي جريان يابد. فرزندان كوچكم شكرگزاري‌هاي بي‌وقفه خود را براي همه كارهايتان و هر هديه كوچكي كه خداوند به شما مي‌دهد تقديم كنيد تا بركت و شادي هميشه از طرف خدا بر زندگي شما قرار گيرد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز شما را بدون استثناء به زندگي پاك مي‌خوانم. خدا به شما هديه پاكي وتقدس را داده است. دعا كنيد تا بيشتر و بيشتر اين را درك كنيد . شما قادر خواهيد بود با زندگتان شهادت خداوند را حمل كنيد. فرزندان عزيزم من شما را بركت مي‌دهم و نزد خدا برايتان شفاعت مي‌كنم تا راه شما و شهادت شما با شادي خداوند كامل شود. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! شما را به زندگي هر روزه با پيغام‌هايي كه به شما مي‌دهم مي‌خوانم بخصوص فرزندان كوچكم زيرا مي‌خواهم شما را به قلب مسيح نزديكتر كنم. بنابراين فرزندان كوچكم شما را امروز به دعاي مخصوص مسيح مي‌خوانم فرزند عزيزم كه در قلب همه شماست. و سپس شما را فرا مي‌خوانم به تقديس به قلب معصوم خودم. من مي‌خواهم شما خودتان و خانواده‌تان را به طور خاص تقديس كرده و عبادتان را به خدا از طريق دستهاي من بيشتر كنيد. بنابراين فرزندان كوچكم دعا كنيد و عظمت پيغام‌هايي كه به شما مي‌دهم را درك خواهيد كرد . من هيچ چيز براي خودم نمي‌خواهم همه براي نجات جانهاي شماست. شيطان قوي است بنابراين شما فرزندان كوچكم با دعاهاي هميشگي‌تان را به قلب مادرانه من بريزيد.متشكرم از اين كه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! شما را فرا مي‌خوانم به اينكه با خدا در دعا در ارتباط باشيد. خدا خودش را به شما داده است اما او مي‌خواهد شما براي پاسخ دادن به دعوت او با آزادي عمل كنيد. اين دليلي است كه فرزندان كوچكم در طي اين روزها بايد براي خودتان زماني پيدا كنيد زماني مخصوص براي دعا كه بتوانيد در آرامش و فروتني خداوند را ملاقات كنيد . خداوند خالق را . من با شما هستم و نزد خدا براي شما شفاعت مي‌كنم . در شب‌زنده داريهايتان ببينيد كه هر برخوردي در دعا همراه با شادي و تماس با خداوند است. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! شما را به آرامش دعوت مي‌كنم. با قلبتان زندگي كنيد و در اطرافتان آرامش را خواهيد شناخت . آرامشي كه از از هيچ جا نمي‌‌آيد بلكه فقط از جانب خدا مي‌آيد. فرزندان كوچكم امروز روز عظيمي است با من شاد باشيد. جلال دهيد تولد خداوند عيسي را از طريق آرامشي كه من به شما مي‌دهم زيرا اين آرامش از طرف مادرتان مي‌آيد. ملكه آرامش . امروز من به شما بركتي خاص مي‌دهم. آن را به همه مخلوقات بدهيد تا اينكه همه مخلوقات آرامش را بشناسند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
   
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`