Our Lady of Medjugorje Messages of year 2011

فرزندان عزيزم . امروز شما را به اتحاد در مسيح (فرزندم )دعوت ميكنم. قلب مادرانه من براي شما دعا ميكند تا درك كنيد كه شما خانواده الهي هستيد. در آزادي روحاني كه پدر آسماني به شما داده است حقيقت ، خوبي و بدي را خواهيد شناخت. دعا و روزه و باز كردن قلبتان به شما براي درك و شناخت از پدر آسماني به واسطه فرزند من كمك ميكند. در درك شما از پدر آسماني زندگيتان در هدايت خدا براي خانواده الهي تحقق خواهد گرفت. اين راهي است كه پسر من خواستار آن است. من شما را در اين مسير تنها نخواهم گذاشت . متشكرم.
فرزندان عزيزم ! امروز نيز من با شما هستم و شما مي‌نگرم و شما را بركت مي‌دهم. و من اميدم را از دست نداده‌ام براي جهانيكه به سمت نيكويي تغيير كند و در قلب مردمانش صلح و آرامش سلطنت كند. شادي در جهان شروع به سلطنت خواهد كرد زيرا شما وجودتان را به كلام من و عشق خداوند بازكرده‌ايد. روح‌القدس بسيار از كساني را كه به او جواب آري دهند را تغيير مي دهد . بنابراين ميخواهم به شما بگويم كه از اينكه به پيغام من گوش فرا داديد متشكرم.
فرزندان من شما به دور من جمع شده‌ايد. شما در طلب راهتان هستيد. شما طلب ميكنيد. شما حقيقت را طلب مي‌كنيد ولي فراموش مي‌كنيد كه چه چيز اهميت دارد . شما فراموش ميكنيد كه به درستي دعا كنيد. لب‌هاي شما واژه‌هاي بسياري را مي‌گويد ولي روح شما چيزي احساس نمي‌كند. در تاريكي سرگردان هستيد . شما تصويري از خدا را براي خودتان ترسيم مي‌كنيد ولي نه آنگونه كه حقيقتاً او در عشق و محبتش هست. فرزندان عزيزم دعاي صحيح از عمق قلب شما مي‌آيد از رنج‌هايتان از شادي‌هايتان از طلب بخشايش از گناهانتان. در اين مسير است كه خداي حقيقي را درونتان خواهيد شناخت چون او را طبق حقيقتش ترسيم خواهيد كرد. دعاهايتان تمام آرزوهاي مرا برايتان به ارمغان خواهد آورد و چيزهايي كه من براي شما در اينجا مأموريت آن را دارم براي اينكه در اتحاد خانواده الهي باشيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم طبيعت بيدار مي‌شود و روي درختان نخستين جوانه‌ها ديده مي‌شوند كه گلهاي زيبا و ميوه‌ها را خواهند آورد. و مي‌خواهم كه شما نيز فرزندان كوچكم تلاش كنيد براي تغيير و تبديل شما به شاهداني كه زندگيتان نمونه‌اي باشد به عنوان شوق و انگيزه‌اي براي تغيير و تبديل ديگران. من با شما هستم و نزد پسرم مسيح براي تبديل شما شفاعت مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم قلب مادرانه من بسيار رنج مي‌برد وقتي نگاه ميكنم و ميبينم كه فرزندانم خواسته‌هاي انساني را قبل از خدا قرار مي‌دهند در حالي كه همه چيزهاي اطرافشان نشانه‌هايي را به آن‌ها مي‌فرستند . فكر ميكنند كه آنها بدون فرزند من مي‌توانند حركت كنند . آن‌ها نمي توانند. آنها به سوي مرگ ابدي مي‌روند. به همين علت من شما را جمع كرده‌ام . كسي كه آماده است قلبش را به من بازكند هماني كسي است كه رسولي براي عشق من خواهد بود. براي كمك به من. بنابراين با زندگي در محبت خداوند شما نمونه‌اي براي كساني كه او را نمي‌شناسند خواهيد بود. روزه و دعا شما را در اين مسير قوي خواهد كرد ومن شما را بركتي مادرانه در نام پدر و پسر و روح‌القدس مي‌دهم. متشكرم.
فرزندان عزيزم. به طور مخصوص امروز ميخواهم در مورد تبديل با شما صحبت كنم. شايد امروز زندگي جديد در قلبهاي شما شروع شود. فرزندان مي‌خواهم جواب آري شما را ببينم تا شايد زندگي شما پر از شادي خداوند در هر لحظه گردد. به خصوص امروز شما را مادرانه بركت ميدهم براي آرامش و عشق و اتحاد در قلبم و قلب پسرم عيسي مسيح. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم با عشقي مادرانه مايلم كه قلب هر يك از شما را باز كنم. و به شما اتحاد شخصي را در پدر بياموزم. براي پذيرفتن اين مطلب شما بايد درك كنيد كه براي خدا مهم هستيد و هر كدام از شما را منحصرا ميخواند. (صدا مي‌زند) شما بايد درك كنيد كه دعاي شما مكالمه‌اي بين فرزند و پدر است. و عشق‌ورزيدن راهي است كه شما بايد به خدا و همسايه خود داشته‌باشيد. فرزندان من اين عشقي است بدون مرز كه از حقيقت نشأت ميگيرد و تا به آخر باقي مي‌ماند. به دنبال من بياييد فرزندانم. در اين دركي كه از عشق و حقيقت كه در شما ديده مي‌شود ديگران هم به دنبال شما خواهند آمد. متشكرم.
دوباره بانوي ماخواست كه براي شبانان دعا كنيم و گفت آنها جايي بخصوص در قلب من دارند. آنها نمايندگان فرزند من هستند."
فرزندان عزيزم. همانگونه كه طبيعت رنگهاي زيبا را در سال ارائه مي‌دهد همچنين من شما را ميخوانم براي اينكه شاهداني باشيد كه با زندگيتان به ديگران كمك كنيد كه به قلب معصوم من نزديك شوند كه شعله عشق در قلبهايشان جوانه بزند. من با شما هستم و دعاهاي بي‌وقفه من براي شماست تا زندگي شما بازتابي از بهشت روي زمين باشد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم ، پدر آسماني مرا فرستاده است كه به شما راه نجات را نشان دهم زيرا او فرزندانم مايل است كه شما را نجات دهد نه اينكه شما را محكوم كند. به همين علت است كه من شما را مانند يك مادر به دور خود جمع كرده‌ام. زيرا با عشقي مادرانه به شما كمك كنم تا از آلودگي هاي گذشته آزاد شويد و شروع به زندگي جديد و متفاوت بكنيد. من از شما ميخواهم كه در فرزندم احيا (زنده) شويد. با اعتراف از گناهان هر چيزي را كه شما را از پسرم دور ميكند نفي ميكنيد و اين زندگي شما را خالي (از بدي ) كرده و موفقيت‌آميز مي‌سازد. به پدر آسماني با تمام قلب آري بگوييد و در مسير نجات قرار بگيريد كه او در شما با روح القدس در ارتباط خواهد بود. متشكرم و من بخصوص براي شبانان دعا ميكنم براي اينكه خداوند به آنها كمك كند كه در كنار شما با تمام قلبشان حضور داشته باشند.
فرزندان عزيزم دعاهاي من امروز براي همه شماست كه تشنه صلح و آرامش براي تغيير هستيد. شما به درب قلبم ضربه مي‌زنيد اما بدون اميد و دعا، در گناه و بدون قرباني و آشتي با خدا و ترك گناه و فرزندان كوچكم تصميم‌‌گيري براي زندگي مقدس . تنها در اين راه است كه مي‌توانم به شما كمك كنم دعاهايتان را بشنوم و به دنبال شفاعت بيشتر باشم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم من از شما ميخواهم براي همه كساني كه عشق خداوند را نمي‌شناسند دعا كنيد. اگر شما خوب به قلبهايتان نگاه كنيد متوجه مي‌شويد كه من در مورد خيلي از شماها صحبت ميكنم. با قلبي باز و خالص از خود بپرسيدآيا ميخواهيد با خداوند زندگي كنيد يا مي‌خواهيد او به خاطر خواسته‌هايتان در زندگي شما محو شود. به اطرافتان خوب نگاه كنيد فرزندانم. و ببينيد كه جهان به چه سمتي مي‌رود. جهان مي‌انديشد كه بدون پدر آسماني قادر به هر كاري هست و در تاريكي و وسوسه‌ها سرگردان شده است. من به شما نوري از حقيقت و روح القدس را ارائه ميدهم. در مسير الهي من در كنار شما هستم تا به شما كمك كنم كه فرزندم را داشته باشيد. صليب او و رستاخيزش در قلب شما پيروزي مي‌آورد. مانند يك مادر مايلم و دعا ميكنم براي شما در اتحاد پسرم و كارهايش. من اينجا هستم. شما تصميم مي‌گيريد. متشكرم.
فرزندان عزيزم سپاس‌هاي فراوان مرا به خاطر حضورتان در كنار من بپذيريد. قلبم شادمان است كه مي‌بيند عشق و شادي را در زندگي شما با پيغام‌هايي كه از من مي‌گيريد. بسياري از شما پاسخ مي‌دهيد اما من منتظرم و به دنبال اين هستم كه همه قلبها كه درخواب هستند از خواب بي‌ايماني و غفلت بيدار شوند. فرزندان كوچكم به قلب معصوم من نزديكتر شويد كه بتوانم شما را به سوي ابديت هدايت كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم. امروزشما را به يك مرحله سخت و دردناك در اتحاد با فرزندم ميخوانم. از شما مي‌خواهم براي خالص و پاك شدن، پذيرش و اعتراف به گناهانتان را كامل كنيد. يك قلب ناپاك نمي‌تواند در پسر من باشد و با پسرم باشد. يك قلب ناپاك نميـتواند ميوه خوبي از عشق در يگانگي و اتحاد بياورد. يك قلب ناپاك نميتواند هر چيزي را تشخيص دهد . آن نمي‌تواند براي كساني كه در اطرافش هستيد زيبايي از عشق خداوند ارائه دهد. و همچنين براي كساني كه براي شناخت عشق خداوند نمي‌آيند. شما فرزندان در اطراف من جمع شده ايد پر از شور و شوق و ميل و انتظار ، و من شفاعت ميكنم به پدر خوب كه به وسيله روح‌القدس ايمان به فرزند مرا در قلبهاي خالص شما قراردهد. فرزندانم. به من گوش دهيد و همراه با من باشيد.“
فرزندان عزيزم. اكنون كه زمان دعا و سكوت و استراحت در بدنها وروحتان در عشق خداوند مي‌باشد به من اجازه بدهيد فرزندان كوچكم كه شما را هدايت كنم و قلبهايتان را براي روح‌القدس بازكنيد كه تمام نيكويي‌ها در شما شكوفه خواهد آورد و 100 برابر ميوه خواهد داد. شروع و پايان روز را با قلبتان دعا كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم امروز شما را ميخوانم به تولدي دوباره در دعا و در روح‌القدس. تا انسان‌هايي جديد با فرزند من باشيد. مردمي كه ميدانند اگر خدا را گم كنند خودشان را گم كرده‌آند. مردمي كه مي‌دانند با خدا عليرغم همه مشكلات و سختي ها آنها در امنيت هستند و نجات مي‌يابند. به شما ميگوييم كه در خانواده الهي جمع شويد تا با قوت پدر قوت بيابيد. بخصوص فرزندانم شما نميـتوانيد بدي را متوقف كنيد كه ميخواهد در اين جهان حكومت كند و آن را نابود كند. اما طبق اراده خدا همراه باهمديگر همراه با فرزند من شما مي‌توانيد هر چيزي را تغيير دهيد و جهان را بهبود (شفا) بخشيد. از شما ميخواهم كه دعا كنيد با تمام قلبتان براي شبانان زيرا فرزند من آنها را (براي خدمت) انتخاب كرده است. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز شما را ميخوانم به دعا و روزه براي خواسته‌هايم زيرا شيطان ميخواهد كه برنامه‌هاي مرا نابود كند كه از اينجا شروع شده و كل جهان را دعوت كرده‌است. بسياري پاسخ داده‌اند ولي هنوز بسياري هستند كه نميخواهند پيغام‌هاي مرا بشنوند و بپذيرند. بنابراين شما جواب آري بگوييد و قوي و مصمم باشيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم با تمام قلبم و روحي پر از ايمان و عشق در پدر آسماني فرزندم را به شما مي‌دهم و باز هم او را به شما مي‌دهم . فرزندم براي شما در همه جهان آمده است تا تنها خداي حقيقي و عشق او را بشناسيد. او شما را هدايت ميكند در راه حقيقت و شما را برادرها و خواهرهاي يكديگر مي‌سازد فرزندانم.سرگردان نباشيد. قلبتان را قبل از حقيقت و اميد و عشق نبنديد. هر چيزي در اطراف شما در حال گذر است و هر چيزي سقوط ميكند فقط جلال خدا مي‌ماند. بنابراين هرچيزي را كه بين شما و خداوندتان فاصله مي‌اندازد رد كنيد. تنها به او عشق بورزيد زيرا او تنها خداي حقيقي است. من با شما هستم و با شما باقي مي‌مانم. من بخصوص براي شبانان دعا ميكنم كه نمايندگان شايسته پسرم هستند و ميتوانند شما را با عشق در راه حقيقت هدايت كنند. متشكرم.
فرزندان عزيزم ! همه شما را ميخوانم براي اينكه شاهدان باشيد. شما كه عشق او را تجربه كرده‌ايد و هديه‌هاي او را دريافت كرده‌آيد. شاهداني باشيد كه با كلامتان و زندگي خود كه پر از شادي است مشوقي براي ايمان ديگران شويد. من با شما هستم و به طور مداوم براي شما نزد خدا شفاعت مي‌كنم تا همه شما در ايمان همراه با شادي در عشق الهي زندگي كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم امروز هم قلب مادرانه من شما را به دعا فرا ميخواند براي ارتباط شخصي با خداي پدر براي لذت از دعا در او . خداي پدر از شما دور نيست و براي شما ناشناخته نيست. او خودش را در پسر من به شما نشان داد و به شما زندگي در پسرم را داد. بنابراين فرزندانم در وسوسه‌ها نرويد كه ميخواهد شما را از خداي پدر جدا كند. دعا كنيد. بدون او براي داشتن خانواده و جامعه تلاش نكنيد. دعا كنيد. دعاكنيد كه قلب هاي شما لبريز شود با نيكويي‌هاي كه از طرف پسرم مي‌آيد كه نيكويي‌هايش حقيقي‌ است. تنها قلبهايي كه با خوبي پر مي‌شوند مي‌توانند خداي پدر را درك كنند و بپذيرند. من به هدايت شما ادامه مي‌دهم. مخصوصا از شما ميخواهم كه شبانان را داوري نكنيد. فرزندانم آيا شما فراموش كرده ايد كه خداي پدر آنها را خوانده است؟ دعا كنيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم به شما مي‌نگرم و در شما قلبهايتان را مي‌بينم كه شادي در آن نيست. امروز مي‌خواهم به شما شادي افزوده بدهم كه ميتواند شما را با عشق و عطوفت در آغوش بگيرد. دوستتان دارم و براي تبديل شما نزد پسرم بدون وقفه دعا مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم پدر شما را به حال خود رها نكرده است. عشق او بي‌اندازه است عشقي كه مرا به سوي شما آورده است. كه كمكتان كنم تا او را بهتر بشناسيد. بنابراين از طريق پسرم همه شما مي‌توانيد او را پدر صدا بزنيد با تمام قلبتان. شما مي‌توانيد يك نفر در خانواده الهي باشيد. اگرچه فرزندانم شما در اين جهان فقط براي خودتان نيستيد و من شما را در اينجا فقط براي خواسته‌هاي خودتان فرا نخوانده‌‌ام. كساني كه از پسرم پيروي مي‌كنند مانند برادر در مسيح مي‌انديشند خود را با ديگران مي‌دانند و فقط به فكر خويش نيستند. به همين علت من ميخواهم كه شما نوري از فرزندم باشيد. بسياري از مردم پدر را نمي‌شناسند و در تاريكي گناه و نااميدي و درد و تنهايي سرگردان هستند. شما مي‌توانيد راهي روشن باشيد و با زندگيتان مي‌توانيد عشق خدا را به آن‌ها نشان دهيد. من با شما هستم اگر شما قلبتان را بازكنيد. و شما را هدايت ميكنم. دوباره شما را فرامي‌خوانم. براي شبانانتان دعا كنيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز مي‌خواهم به شما اميد و شادي ببخشم. هر چيزي در اطراف شما فرزندان كوچكم شما را به سمت چيزهاي دنيوي هدايت مي‌كند اما من مي‌خواهم شما را به سمت آرامش هدايت كنم كه در اين زمان شما بتوانيد به فرزند من نزديكتر شويد و او بتواند شما را به سمت عشقش و زندگي ابدي هدايت كند تا هر قلبي بتواند آن را بدست آورد. شما فرزندان كوچكم دعا كنيد تا شما در اين زمان فيض را براي جانهايتان دريافت كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم. مانند يك مادر من با شما هستم كه با عشقم و دعايم و سرمشق‌هايم كمكتان كنم تا بذري باشيد براي آينده تا با رشدتان تبديل شويد به درختي پهناور كه شاخه‌هايش در همه جهان گسترده ‌شود. براي اينكه شما بذري باشيد براي آيندگان بذري از عشق پاكي و شفاعت ميكنم از پدر براي بخشش تمام گذشته شما تا به حال. فرزندانم تنها در قلب پاك و بدون گناه ميتوانيد وجودتان را بازكنيد و فقط با چشماني پاك و روشن ميتوانيد راهي را كه ميخواهم به شما نشان دهم ببينيد. وقتي شما از اين آگاه شويد ميتواند از عشق الهي كه مانند هديه‌اي به شما عطا ميشود آگاهي يابيد. و ميتوانيد آن را به ديگران هديه بدهيد و بذري براي عشق شويد. متشكرم.
فرزندان عزيزم امروز نيز در دستهايم فرزندم مسيح را براي شما آورده‌ام تا آرامشش را به شما بدهد. دعا كنيد فرزندان كوچكم و شاهداني باشيد كه در هر قلبي هيچ بشري بلكه آرامش خداوند پيروز باشد. كه هيچ كس نمي‌تواند آن را خراب كند. اين آرامشي در قلب است كه خدا به كساني كه دوست مي‌دارد مي‌دهد. با تعميد شما همگي در مسير خاصي كه عشق ناميده مي‌شود قرار گرفته‌ايد بنابراين شاهداني باشيد و دعا كنيد كه دستهاي باز (گسترده من)در اين جهان عشق خداوند را هديه كند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
   
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`