Artykuły a Nowośći r. 2008

2008, styczeń


2008, marzec

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`