Artykuły a Nowośći r. 2011

2011, kwiecień


2011, maj

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`