Modlitwy

4. czerwiec 2006 /  Category: Modlitwy / Author: Sr. Emmanuel
Other languages: English, Deutsch, Français, Italiano, Polski
Hands in a prayer

Na 23 rocznicę objawień do Medjugorja przybyły wielkie tłumy pielgrzymów. Jaką to przyjemną niespodzianką było dla nas wszystkich usłyszeć przy tej okazji to piękne orędzie dane przez Gospę (patrz orędzie z 25 czerwca [O] ). Radość Nieba była pośród nas i nasze twarze promieniały!

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`