Artykuły a Nowośći r. 2015

2015, czerwiec


2015, październik

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`