Vatikan[EN]

1. wrzesień 2006 /  Category: Vatikan[EN]
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
Pope John Paul II
  • Chorwacki prezydent, Medziugorje i Papież
  • Oświadczenia Papieża Jana Pawła II, o Medziugorju

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`