Artykuły a Nowośći r. 2017

2017, kwiecień

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`