Artykuły a Nowośći r. 2012

2012, lipiec

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`