Artykuły a Nowośći r. 2016

2016, kwiecień


2016, wrzesień

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`