Artykuły a Nowośći - list

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`