Artykuły a Nowośći r. 2013

2013, sierpień

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`