رسالة, ژانويه 25 2000


 
فرزندان عزيزم! شما را فرا مي‌خوانم فرزندان كوچكم كه بدون وقفه دعا كنيد. اگر شما دعا كنيد به خدا نزديكتر بوده و خدا شما را به راه آرامش و نجات هدايت خواهد كرد. اين عليتي است كه شما را امروز مي‌خوانم كه آرامش را به ديگران بدهيد. تنها در خداوند است كه آرامش حقيقتي وجود دارد. قلبهايتان را باز كنيد و به ديگران آرامش را هديه بدهيد تا آرامش را از طريق شما كه شاهداني بر آرامش خداوند هستيد و عشقي كه او به شما مي‌دهد را كشف كنند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`